Prepnúť do nočného režimu
Prepnúť do denného režimu
Sobota 19. 10. 2019 meniny má Kristián

hľadaj na refresheri

Uložený článok nájdeš
v ponuke používateľa.
Odporúčame zapnúť browser notifikácie, ak budeš prihlásený na Refresher s týmto zariadením.
Zaujímavosti - Ľudia
0
Michal Beňo
21. január 2018, 17:30

Najschopnejší rímski cisári: Budovatelia akropol, pokoritelia národov i služobníci prostého ľudu

8 inšpiratívnych rímskych cisárov, ktorí svojimi činmi otriasli celým starovekým svetom.

Michal Beňo
21. január 2018, 17:30
Najschopnejší rímski cisári: Budovatelia akropol, pokoritelia národov i služobníci prostého ľudu
Zdroj: pixabay.com
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
0
Uložiť na neskôr.
Uložený článok nájdeš
v ponuke používateľa.

Keď sa píše o rímskych cisároch, väčšinou sa pojednáva o šialených despotoch a ctižiadostivých vrahoch. V nasledujúcich riadkoch si však predstavíme presný opak – ľudí, ktorí svojimi činmi zlepšili svoju domovinu a boli jedným z dôvodov, prečo sa stalo rímske impérium vrcholom starovekej éry.

 

Justinián I. – Posledný Riman

 

I napriek pádu sesterského štátneho útvaru a neustálym vpádom barbarských kmeňov sa Východorímska ríša drží v dobrej kondícii. Od roku 526 n.l.  tu vládne cisár Justinián, ktorého hlavnou snahou sa stáva obnovenie západného rímskeho impéria, no i znovuzavedenie otrokárskych pomerov. Jeho zahraničná politika sa tak transformuje na otvorenú expanziu na územie zaniknutej Západorímskej ríše – byzantské vojská obsadzujú Itáliu, pričom pokračujú do severnej Afriky, kde v bitke u Desiateho míľníka vyhľadia celé Vandalské etnikum.

 

Zakladateľ justiniánskej dynastie dáva v snahe povýšiť ríšu na novú, modernejšiu úroveň kodifikovať klasické rímske právo. Reviduje kódexy, reformuje a aktualizuje zbierku cisárskych zákonov, ktoré neskôr ovplyvnia celý právny poriadok ríše. Svoju moc a víťazné ťaženia zdôrazňuje výstavbou veľkolepých stavieb – chrám Božej múdrosti, cirkevné stavby v italskej Ravenne, pestrofarebné mozaiky v Konštantínopole. Podľa historikov bol Justinián vynikajúcim štátnikom. I napriek tomu, že pochádzal z chudobných pomerov, patril medzi najvzdelanejších ľudí vtedajšej doby. Zaujímal sa o náboženské otázky a bol mimoriadne starostlivý, no aj rovnako chladnokrvne krutý a vypočítavý.

 

Najschopnejší rímski cisári: Budovatelia akropol, pokoritelia národov i služobníci prostého ľudu

 

Vespazián – Budovateľ Kolosea

 

Po obsadení Ríma a poprave Vitelliusa sa generál Vespazián stáva v poradí deviatym rímskym cisárom a okamžite sa sústreďuje na upevnenie svojej moci. Légie verné mŕtvemu „tyranovi“ rozpustí a vojakom nariadi presun do ďalekých provincií, rovnako zavedie princíp budovania menších táborov, aby velitelia neovládali príliš veľké armády a územia. Kvôli častým vzburám etnicky premieša zloženie pomocných vojsk. K armáde nový panovník pristupuje prísne i citlivo, pričom sa stáva chrbtovou kosťou jej moci. I napriek tomuto autoritatívnemu znaku nie je ľahostajný voči senátu a s pravidelnosťou sa zúčastňuje na jeho zasadnutiach.

 

Obnovuje zrušený úrad cenzora a upevňuje spoluprácu medzi centralistickým cisárskym úradom a vplyvnými rímskymi občanmi. Za Vespaziánovej vlády dochádza i k tvrdým ekonomickým reformám, ktoré posilňujú politické postavenie provincií – ich obyvateľom je po novom udeľované rímske občianke i latinské právo, čo v konečnom dôsledku vedie k hospodárskemu rastu. Rovnako vytvára plán konsolidácie verejných financií, zahrňujúce zvýšenie daní či sofistikovanejšie zisťovanie finančných únikov. Na vrchole svojej vlády začal so stavbou ambiciózneho Kolosea, v ktorom sa mali uskutočňovať gladiátorské zápasy, rekonštrukcie námorných bitiek či dramatické predstavenia.

 

Najschopnejší rímski cisári: Budovatelia akropol, pokoritelia národov i služobníci prostého ľudu

 

Hadrián – Samozvaný služobník štátu

 

Vynikajúci vojvodca a rozvážny štátnik, ktorý sa viac ako na územné zisky sústredil na zabezpečenie hraníc. Na severe Británie a v južných provinciách Afriky dal postaviť nový obranný val (Hadrianov val) ako nárazníkovú zónu pred útokmi barbarských kmeňov. Na dobytých územiach vštepoval domorodému obyvateľstvu pocit spolupatričnosti s rímskou orlicou, a to tak, že zavádzal rad špecifických občianskych, politických a administratívnych reforiem. Hadrián zaviedol zmeny i v správe ríše – zvýšil počet úradníkov, spísal záväzné edikty pre súdne konanie či povýšil cisársku radu na oficiálny štátny orgán. Ako správny panovník precestoval väčšinu svojej ríše, aby sa dozvedel o potrebách a prianiach bežného ľudu. Vtedajší historici ho označujú za všestranne talentovanú osobnosť a milovníka gréckej kultúry, čo neskôr potvrdil rozsiahlymi stavebnými prácami najmä v Aténach.

 

Najschopnejší rímski cisári: Budovatelia akropol, pokoritelia národov i služobníci prostého ľudu

 

Claudius – Zvolený cisárskou gardou

 

Už odmlada šikanovaný vlastnou rodinou, ktorá ho považovala za slabomyseľného a jeho meno používala ako nadávku. Práve vďaka tomuto odcudzeniu sa však po brutálnej smrti šialeného Caligulu stáva Claudius cisárom. Prétoriánska garda ho nájde počas rabovania paláca ukrytého v kúte a na mieste ho prehlási za samovládcu rímskeho impéria. Claudius nastoľuje osobnú diktatúru opretú o armádu a byrokraciu. Jednotu ríše upevňuje rozšírením rímskeho občianstva na obyvateľov provincií a umožňuje ich predstaviteľom prístup do senátu.

 

Dáva rovnako vybudovať tisíce kilometrov nových ciest, podporuje vysušovanie močiarov a stavby prístavov v Stredozemnom mori. V hlavom meste dá príkaz na dostavanie vodovodu a akvaduktov. Počas svojej vlády venuje veľkú pozornosť aj súdnictvu – centralizuje štruktúry, vyhlasuje stálych úradníkov, pričom sa sám zúčastňuje pojednávaní a  vynáša rozsudky. Ako hlava štátu podporuje návrat k pôvodnému náboženstvu a zabraňuje novým kultom prenikať do impéria. Vyháňa židov, ruší druidské kulty a mystické spolky. Svoju pravú ruku – armádu –využíval často a rád. Verné légie pod rímskym práporom dobyli veľkú časť Británie, pripojili k ríši Tráciu a v Afrike si zas podmanili Mauritániu.

 

Najschopnejší rímski cisári: Budovatelia akropol, pokoritelia národov i služobníci prostého ľudu

 

Augustus – Otec vlasti

 

Prvý rímsky cisár a prasynovec Gaia Iulia Ceasara, ktorý si nechal udeliť čestný titul imperátor, čím tak vo svojich rukách sústredil republikánske úradné právomoci, post najvyššieho pontifika a kompetencie tribúny ľudu. Rozhodoval o vojenských, zahraničných i finančných otázkach, mal zákonodarnú i výkonnú moc a jeho osoba sa tak stala nedotknuteľnou.  Svoju monarchistickú moc využíval Augustus na vytvorenie podmienok pre rozkvet kultúry, najmä literatúry a umenia, pričom tak chcel posilniť národné sebavedomie Rimanov a obnoviť padlé náboženské tradície.

 

V zahraničnej politike sa cisár sústredil na zaistenie existujúcich hraníc, no i na rozdrvenie germánskych kmeňov. K ríši pripojili jeho vojská územia v severnej Afrike, Hispánii a Germánii, kde sa však po porážke v Teutoburskom lese zastavili. Obdobie vlády prvého rímskeho cisára získava po jeho smrti prídomok „Zlatá Augustova doba“ - je zažehnaná dlhodobá kríza rímskej republiky, rozširuje sa územie impéria, nastáva veľkolepá prestavba hlavného mesta (akvadukty, slnečné hodiny, fóra, divadlá či chrámy) a spokojnosť obyvateľstva narastá úmerne so životnou úrovňou. Za svoje zásluhy a všeobecný rozvoj ríše je Gaius Iulius Caesar Octavianus prehlásený za priameho potomka bohov.

 

Najschopnejší rímski cisári: Budovatelia akropol, pokoritelia národov i služobníci prostého ľudu

 

Traján – Najlepší z najlepších

 

Úspešný miestodržiteľ Germánie a obľúbený vojvodca, ktorý do rímskeho impéria priniesol na vyše dvadsať rokov obdobie blahobytu a hrdosti. Svoju cisársku vládu spojil s priamou službou spoločnosti, čo sa napríklad odrazilo pri odmenách a pozemkoch u vyslúžilých legionárov či ako štátny alimentačný fond, z ktorého sa poskytovali pôžičky drobným a stredným roľníkom za výhodný úrok. Z výnosu tohto úroku sa následne podporovali deti nemajetných rodičov a siroty. Slabé sociálne vrstvy rovnako dostávali zvláštne prídely potravy a šatstva. V oblasti ekonomiky sa zameral hlavne na poľnohospodárstvo, kde skonsolidoval fungovanie rozdelenia obilia.

 

Pustil sa aj do rozsiahleho stavebného programu, podporil infraštruktúru provincií, staval cesty, mosty, akvadukty, prístavy i verejné stavby. Okrem sociálnej, hospodárskej a stavebnej činnosti sa Traján angažoval aj vo vojenských otázkach. Rozhodol sa ukončiť defenzívnu politiku, zabezpečil hranice vznikom limes Romanus a pripravil armádu na krvavé boje. Rímska orlica za jeho vládnutia dobýja rozsiahle územia na Blízkom východe, Arméniu či Mezopotámiu – jedná sa tak o najväčšiu územnú expanziu v histórii Rímskej ríše. Traján aj napriek upevneniu cisárskej moci vládol v zhode so senátom, počúval jeho rady a zaistil jeho predstaviteľom imunitu. Všeobecná antická tradícia ho považuje za jedného z najlepší cisárov, čím získava výstižné priezvisko Optimus (Najlepší).

 

Najschopnejší rímski cisári: Budovatelia akropol, pokoritelia národov i služobníci prostého ľudu

 

Marcus Aurelius – Filozof na tróne

 

Posledný z radu takzvaných „adoptovaných cisárov“, ktorý sa radí medzi najschopnejších panovníkov rímskej ríše. Hoci sa v domácom prostredí snažil viesť umiernenú politiku, jeho celé obdobie vlády je vyplnené ničivými vojnami – konflikt s Partskou ríšou na východe, obrana proti germánskym a sarmatským kmeňom či prenasledovanie kresťanov. Marcus Aurelius venoval mimoriadnu pozornosť sociálne slabším a snažil sa pomocou zákonov uľahčiť deťom, ženám a otrokom ich neľahkú situáciu. Počas obdobia, kedy je rímske impérium zasiahnuté radom ničivých katastrof (epidémia, nedostatok úrody, vysoké vojenské náklady či prírodné katastrofy) sa usiluje o spravodlivé rozdelenie obilia, pričom zavádza rôzne lekárske opatrenia brániace šíreniu smrtiacich chorôb.

 

Všetky tieto opatrenia však zaťažujú cisársku pokladnicu, a tak sám cisár ide príkladom. Osobne je zdržanlivý a striedmy, znižuje obsah drahých kovov v minciach, obmedzuje závody a gladiátorské hry a vlastným majetkom financuje vojenské boje. Počas blahobytu naopak ľudom praje a buduje veľké množstvo stavieb a monumentov – víťazné oblúky v Ríme, Campus Martius či stĺp na námestí Piazza Colona. Svoju prezývku „filozof na tróne“ získava vďaka 12 knihám filozofických meditácií (napríklad známe „Myšlienky k sebe“), vďaka čomu sa označuje aj za predstaviteľa mladšieho stoicizmu.

 

Najschopnejší rímski cisári: Budovatelia akropol, pokoritelia národov i služobníci prostého ľudu

 

Konštantín I. – Svätec

 

V roku 324 vychádza víťazne z bojov o rímsky trón a po dlhotrvajúcej kríze znovuzjednocuje rímske impérium pod správu jedného muža. Milánskym ediktom povoľuje kresťanstvo ako oficiálne náboženstvo, pričom sa premiestňuje z „barbarského Ríma“ do posvätného Carihradu (po smrti cisára premenované na Konštantínopol). Tu reformuje správu ríše, rozdeľuje ju na 4 prefektúry, 13 diecéz a 116 provincií. Zrušil republikánske zákony a z úradov zostáva činný len konzulát. Upevňuje moc úradníkov a vyberačov daní.

 

Konštantín preorganizuje celý systém platenia tribútu a po viac ako 400 rokoch sú zdanení aj samotní obyvatelia Ríma. Platiť sa musí po novom aj za pozemok či príjem. Konštantínova nová politika voči kresťanstvu spôsobila stavbu veľkých patriarchálnych bazilík v Ríme – bazilika sv. Petra, laterárna bazilika sv. Jána a bazilika sv. Pavla. Jeho vojská vydobyli tiež dôležité víťazstva proti Frankom, Gótom či samantským kmeňom. Podľa historikov spočíva hlavný pozitívny odkaz Konštantína v stabilizovaní rozvrátenej ríšepostupnej premeny Ríma na kresťanský štát.

 

Najschopnejší rímski cisári: Budovatelia akropol, pokoritelia národov i služobníci prostého ľudu

 

Ohodnoť článok
63
Zdieľaj článok
Hodnotenie tohto článku je dostupné len s aktívnym predplatným REFRESHER+.
Predplatiť si
Zrušiť
Pri hodnotení článku nastala chyba. Skús sa nanovo prihlásiť a znova ohodnotiť článok.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ako neregistrovaný si prečítal už 1/40 článkov tento mesiac. Prihlás sa pre neobmedzený prístup. Ako neregistrovaný si prečítal už 1/40 článkov za mesiac. PRIHLÁSIŤ / REGISTROVAŤ PRIHLÁSIŤ
Najčítanejšie
Záleží nám na súkromí čitateľov. Práve aj z toho dôvodu ti poskytujeme detailné informácie o tom, ako využívame súbory cookies a iné technológie zabezpečujúce správne fungovanie a rozvoj stránky. Pre viac informácií si prečítaj naše Zásady ochrany osobných údajov , kde nájdeš ako používame súbory cookies, prípadne sa oboznám Podmienkami používania portálu platných od 24.5.2018. Spracovaniu cookies môžeš zabrániť, alebo zmeniť svoje preferencie v nastaveniach internetového prehliadača, prípadne pre detailnejšie nastavenie klikni na viac možností nižšie.
Upozornenie na právo nastavenia ochrany osobných údajov na Refresheri

Vzhľadom na existujúce a aj chystané zmeny v zákonoch ti dávame možnosť detailného nastavenia spracovania osobných údajov a preferencií spojených so spracovaním osobných údajov.

Prečítaj si možnosti, posuň zobrazenie nadol, nastav si svoje preferencie a klikni na tlačidlo súhlasím, keď budeš chcieť pokračovať do služieb Refresheru. Súbory cookie sú životne dôležitou súčasťou technológie v tvojom prehliadači. Sú natoľko dôležité, že ich budeme musieť použiť pre zapamätanie si toho, že si toto okno potvrdil/a, v opačnom prípade by sme ti ho museli zobrazovať znova a znova.

Údaje, ktoré spracovávame, keď používaš Refresher
Zo strany Refresheru zbierame tieto osobné údaje:
 • Keď navštíviš Refresher, uchovávame si informácie o tom, ktoré články si prečítal, identifikátory zariadenia a prehliadača, časť IP adresy, alebo IP adresu v prípade prihlásenia do účtu, súbory cookie a poloha.
 • Pri prihlásení do účtu e-mailovú adresu
Prečo zbiera Refresher tieto údaje:
 • Na zlepšenie kvality našich web stránok a vývoj nových webových služieb
 • Na vykonávanie analýz a meraní, s cieľom pochopiť, ako sú naše web stránky využívané
 • Na to, aby sme nezobrazovali obsah, ktorý si už videl
 • Pre zobrazovanie prispôsobenejší obsah, ako sú napríklad relevantnejšie články
 • Pre schopnosť identifikovať ťa ako užívateľa pri prihlasovaní do svojho účtu
Zbierame údaje pre partnerov a reklamné siete:
 • identifikátory zariadenia a prehliadača, časť IP adresy, súbory cookie a poloha.
Prečo zbierame tieto údaje pre partnerov, tretie strany a reklamné siete:
 • Na to, aby mohli fungovať a zobrazovali relevantnejšie a užitočnejšie reklamy.
Zoznam reklamných sietí a nastavenia reklám

Nevyhnutné osobné údaje - cookies - pre zobrazovanie reklám zbierame pre nasledujúce spoločnosti:

Google (Google Ireland, 3RD FLOOR ,GORDON HOUSE ,BARROW STREET, Dublin, ID: 368047)
Formulár kontakt v súvilosti s osobnými údajmi >

AdForm (AdForm Aps,Wildersgade 10B, 1. Sal., DK-1408, Copenhagen, Denmark, ID: 26434815)
Kontaktné údaje pre najbližšiu pobočku >

Seznam (Seznam.cz, a.s, Radlická 3294/10, 150 00, Praha 5, 26168685)
Kontaktné údaje pre najbližšiu pobočku >

 

Možnosť vypnúť si personalizovanie reklám a zbieranie osobných údajov pre jednotlivých partnerov:

Upraviť nastavenia typov reklám Google - personalizovanie od spoločnosti Google

Upraviť nastavenia typov reklám AdForm - personalizovanie od spoločnosti AdForm

 

Svoje nastavenia pre všetky ostatné reklamné siete, aj tie, ktoré na Refresheri nenájdeš, si vieš prezrieť na stránke youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices

Meranie návštevnosti

Google, Služba Google Analytics (Google Ireland, 3RD FLOOR ,GORDON HOUSE ,BARROW STREET, Dublin, ID: 368047)

Vlastníci webových stránok používajú na zlepšenie funkčnosti svojich stránok údaje zhromaždené službou Google Analytics. Zhromažďovanie údajov môžete deaktivovať tak, že si stiahnete a nainštalujete doplnok pre svoj prehliadač.

Stiahnuť doplnok pre prehliadač

Gemius (Gemius s.r.o. Na Výsluní 201/13 100 00 Praha 10 Česká republika)

Spoločnosť Gemius podobne ako služba Google Analytics vyhodnocuje a meria návštevnosť na niektorých webových stránkach. Na meranie využíva Cookies, ktoré si môžeš deaktivovať vo svojom prehliadači.

Hotjar (Hotjar Limited, company number C 65490, Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta)

Hotjar využívame na analýzu návštevnosti a správanie sa užívateľov. Vytvára nám mapu aktivity návštevníkov, na webových stránkach, ktoré vizualizuje a vyhodnocuje. Tieto informácie nie sú zbierané vždy, nikdy nie sú spárovateľné s aktivitami užívateľov a teda nie je možné identifikovať jednotlivcov, ale Hotjar ti môže nastaviť súbory Cookies.

Ovládacie prvky súvisiace s prehliadačom

Nastavenia súborov cookie

Súbory cookie sú životne dôležitou súčasťou technológie vo vašom prehliadači a slúžia na zlepšenie prostredia pri používaní internetu.

Ak napríklad na určitom webe nastavíte predvolený jazyk, súbory cookie pomôžu prehliadaču zapamätať si túto voľbu. Niektoré alebo všetky súbory cookie môžete tiež zablokovať, to však môže viesť k zastaveniu fungovania niektorých funkcií na internete.

Mnoho webov napríklad vyžaduje zapnuté súbory cookie vtedy, keď sa chcete prihlásiť. Informácie o tom, ako upraviť nastavenia súborov cookie, nájdete v zdrojoch pomocníka vášho prehliadača.

Zásady ochrany osobných údajov

Prečítaj si naše Zásady ochrany osobných údajov

Ďalšie informácie o tom, ako Refresher používa na zlepšenie služieb
 • Prihlasovanie - pre účely prihlasovania potrebujeme tvoju emailovú adresu.
 • Prispôsobenie - pre zistenie toho, čo ťa zaujíma, vytvárame tvoj unikátny profil. Ak nejaké informácie pozbierame, nájdeš ich vo svojich nastaveniach súkromia a profil môžeš upraviť, alebo zmeniť, alebo celé personalizovanie vymazať.
Ako zmeniť nastavenia spracovania osobných údajov?

Ak zmeníte názor, kedykoľvek tieto údaje môžete zmeniť na adrese https://refresher.sk/nastavenia/sukromie.
Ak nechceš vidieť toto okno, ak nás navštívíš z iného zariadenia alebo prehliadača, prihlás sa a tvoje preferencie si zapamätáme.