Chceš dostávať notifikácie aj na tomto zariadení?
Späť na úvod

Zásady ochrany osobných údajov

Tieto Zásady ochrany osobných údajov (ďalej aj ako „Zásady“) sú neoddeliteľnou súčasťou Podmienok používania a primerane sa na ne vzťahujú ustanovenia Podmienok používania.

 

V Podmienkach sú prehľadne obsiahnuté zásady a pravidlá spracúvania osobných údajov používateľov služieb spoločnosti REFRESHER Media, s.r.o. Prievozská 14, 82109, Bratislava IČO: 50676946 DIČ: 2120432754 IČ DPH: SK2120432754 Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava, oddiel: Sro, vložka č. 135185/B. (ďalej len „REFRESHER“ alebo „Prevádzkovateľ“) poskytovaných prostredníctvom webovej lokality www.refresher.sk a www.refresher.cz (ďalej len „služby“).

 

Tieto Zásady ochrany osobných údajov Ti vysvetlia, ako budú Tvoje osobné údaje, ktoré Nám poskytuješ, Používaním Našej Internetovej stránky spracúvané, a chránené a tiež aké sú v súvislosti s tým Tvoje možnosti. Súčasťou týchto Zásad ochrany osobných údajov sú aj Cookies pravidlá.

 

Pri každom Použití Našej Internetovej stránky Nám potvrdzuješ, že týmto Zásadám ochrany osobných údajov rozumieš a vyhlasuješ, že si nimi viazaný.

 

Obsah:

 • Osobné a iné údaje, ktoré spracúvame
 • Ktoré ďalšie údaje spracúvame
 • Ako môžeme Tvoje údaje použiť
 • Ako dlho údaje uchovávame
 • Poskytovanie a zdieľanie údajov
 • Naša zodpovednosť
 • Bezpečnosť
 • Tvoje práva a možnosti
 • Zmena Zásad ochrany osobných údajov

Osobné a iné údaje, ktoré spracúvame

Pri Tvojej registrácii na Našej Internetovej stránke od Teba budeme požadovať emailovú adresu a následne používateľské meno. V určitých prípadoch (napr. registrácia v niektorých Službách poskytovaných na Internetovej stránke) od Teba budeme požadovať aj ďalšie údaje, napr. Tvoje telefónne číslo za účelom overenia Tvojej identity, lokalitu za účelom predaja tovaru v bazári, atď. Poskytnutie týchto údajov je nevyhnutné na plné poskytovanie Služieb na Internetovej stránke.

 

Aj bez poskytnutia týchto údajov si však môžeš obsah prezerať, ale nebudeš môcť využiť služby pre registrovaných užívateľov, keďže na registráciu je potrebný tvoj email. Bez poskytnutia lokality tvojho predávaného produktu na Markete nebudeš vedieť pridať inzerát.

 

Pri Používaní Internetovej stránky si v Tvojom profile, ktorý Ti Registráciou vytvoríme, môžeš, ale nemusíš uviesť nasledovné osobné údaje: popis profilu, odkaz na profily na sociálnych sieťach, fotografiu. Ďalšie údaje môžeš, ale nemusíš, poskytnúť ich zverejnením na Internetovej stránke v diskusiách, blogoch, komentároch, atď. Niektoré z uvedených údajov môžu mať charakter osobného údaju, preto prosím ber na vedomie riziko ich zneužitia v prípade, ak sa rozhodneš ich zverejniť na Internetovej stránke. Vzhľadom na povahu internetu nenesieme zodpovednosť za bezpečnosť alebo ochranu údajov, ktoré zverejňuješ na Internetovej stránke a/alebo poskytuješ iným osobám prostredníctvom internetu a e-mailových správ, ani za ich kontrolu a to, ako používajú Tvoje údaje získané od Teba Ostatní, preto by si mal/a byť opatrný/á pri výbere údajov, ktoré poskytneš prostredníctvom Internetovej stránky.

Ktoré ďaľšie údaje spracúvame

Rovnako ako väčšina štandardných internetových stránok aj My zhromažďujeme rôzne technické informácie od návštevníkov Našej Internetovej stránky, ktoré sa automaticky zaznamenajú pomocou rôznych nástrojov, ako napr. weblogy, cookies, atď. (viac o cookies sa dočítaš v sekcii “Cookies pravidlá“).

 

Informácie, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom tejto Internetovej stránky, zahŕňajú najmä:

 • prehliadač, ktorý používaš,
 • internetovú adresu, z ktorej si sa pripojil na Našu Internetovú stránku,
 • operačný systém Tvojho zariadenia (počítača, mobilného telefónu, tabletu a pod.),
 • unikátna IP adresa zariadenia, ktoré si použil/a na prístup na Našu Internetovú stránku. Tvoje Používanie Našej Internetovej stránky.

Ako môžeme tvoje údaje použiť

Údaje, ktoré Nám poskytneš, spracúvame primárne za účelom poskytovania samotnej Služby na Internetovej stránke, a to najmä:

 • umožnenie Tvojej komunikácie na Internetovej stránke s Ostatnými užívateľmi a jej plnohodnotného Používania,
 • založenie, vedenie a správa Tvojho profilu na Internetovej stránke, ktorý Ti Registráciou vytvoríme,
 • zadávanie Tvojich inzerátov do bazára a vyhľadávanie v ponukách bazára.

 

Máme tiež oprávnený záujem na vylepšovaní Internetovej stránky, udržaní Nášho vzťahu s Tebou a ochrane Teba aj ďalších užívateľov Internetovej stránky. Tvoje údaje preto využívame aj na nasledovné účely:

 • zlepšenie dizajnu Internetovej stránky a optimalizáciu jej obsahu, funkcií a Služieb, ktoré poskytuje,
 • informovanie o Našich nových produktoch a službách,
 • informovanie o zmenách na Internetovej stránke, Pravidiel jej používania, týchto Zásad ochrany osobných údajov a iných podmienok, ktoré sa týkajú Našej Internetovej stránky,
 • presadenie Našich Pravidiel používania Internetovej stránky a odhaľovanie ich porušení,
 • zistenie, zabránenie alebo riešenie podvodu a iného protiprávneho konania na Internetovej stránke, vrátane použitia na účely vyšetrovania príslušnými orgánmi.

 

Do Tvojej poštovej schránky na Internetovej stránke Ti preto budeme posielať novinky a oznámenia ohľadom fungovania a aktualizácie Internetovej stránky ako aj oznámenia súvisiace s Tvojim Používaním Internetovej stránky (napr. upozornenia na porušenie Podmienok používania a pod.).

 

Súčasťou našej Internetovej stránky sú aj reklamné ponuky od tretích osôb. Keďže máme oprávnený záujem poskytovať také reklamy, ktoré sú pre Teba relevantné, zaujímavé a osobné, Tvoje údaje využívame aj na nasledovné účely:

 • monitorovanie Tvojej aktivity počas Používania Internetovej stránky,
 • prieskum Tvojho správania sa na Internetovej stránke a jej Používania Tebou,
 • zobrazovanie cielenej reklamy, ponúk a inej marketingovej komunikácie a jej prípadné zasielanie do Tvojej poštovej schránky na Internetovej stránke,
 • meranie a vyhodnocovanie efektivity reklamy,

 

Okrem vyššie uvedených prípadov Tvoje údaje využívame iba s Tvojím súhlasom , a to na nasledovné účely:

 • zasielanie reklamy, ponúk a inej marketingovej komunikácie na Tvoju emailovú adresu; v každom takom emaile budeš mať zároveň možnosť odhlásiť sa z odberu,

Ako dlho údaje uchovávame

Tvoje údaje uvedené v Tvojom profile budú spracúvané po dobu trvania Tvojej Registrácie na Našej Internetovej stránke. Berieš na vedomie, že na prípadné dôkazné účely si uchovávame zálohovanú kópiu Tvojich údajov v Našom systéme (nie je viditeľná pre verejnosť) ešte po dobu 2 roky od skončenia Registrácie. Spracúvanie údajov, ktoré si uviedol v Tvojom profile, môžeš kedykoľvek ukončiť, a to tak, že to bude mať za následok zrušenie Tvojej Registrácie na Našej Internetovej stránke a výmaz týchto osobných údajov.

Poskytovanie a zdieľanie údajov

Tvoje údaje, ktoré si Nám poskytol, neposkytujeme ani nesprístupňujeme žiadnej tretej strane. Zostávajú u Nás a spracúvame ich len My. Tvoje údaje (okrem užívateľského mena a pohlavia), pokiaľ sa Ty sám nerozhodneš inak (napr. uvedením v Tvojom profile), nezverejňujeme. Tvoje osobné údaje môžeme spracúvať aj prostredníctvom sprostredkovateľov, ktorými sú osoby poskytujúce cloudové služby. Tvoje osobné údaje nebudú prenesené do tretej krajiny (t.j. mimo EU) ani medzinárodnej organizácii. Súhlasíš s tým, že Tvoje Príspevky môžu byť tiež zhromažďované internetovými vyhľadávačmi, ako je Google. Môžeš tiež povoliť prístup aj iným stránkam, ako je Facebook, aby mali prístup a zverejnili na ich stránke niektorý z Tvojich údajov, vrátane Tvojich Príspevkov na Internetovej stránke.

Naša zodpovednosť

Na Našej Internetovej stránke môžeš uverejniť a zdieľať rôzne osobné údaje (napr. ich uvedením v Tvojom profile) a iný obsah vo forme Príspevkov (fotografie, atď.). V takomto prípade budú takéto Tvoje údaje a Príspevky prístupné Ostatným (budú verejne dostupné) a My nemáme žiadnu kontrolu a zodpovednosť za to, ako Niekto iný môže využívať Tvoje údaje a Príspevky.

 

Ochrana podľa týchto Zásad ochrany osobných údajov sa preto na ne vzťahuje len v miere, ktorú je od Nás rozumné požadovať. V rámci reklamných kampaní tretích osôb bežiacich na Našej Internetovej stránke a v niektorých ďalších prípadoch (napr. bazár/market, blogy) Ti môžeme ponúkať určité výrobky alebo služby prostredníctvom uzavretia zmluvného vzťahu s treťou osobou. Nemáme žiadnu kontrolu a nezodpovedáme za použitie osobných údajov, ktoré im poskytneš. Naša Internetová stránka obsahuje odkazy na iné stránky. Nie sme zodpovední za ochranu osobných údajov a súkromia alebo obsah týchto stránok.

Bezpečnosť

Zaväzujeme sa riadne uchovávať všetky osobné a iné údaje, ktoré si Nám poskytol, a to v súlade s najvyššími bezpečnostnými štandardmi. So všetkými údajmi budeme zaobchádzať podľa pravidiel uvedených v týchto Zásadách.

 

Máme niekoľko úrovní zabezpečenia Našej Internetovej stránky. Zaviedli sme softvérové zabezpečenia vo forme šifrovania všetkých osobných údajov a využívame služby popredných poskytovateľov hostingových služieb, ktoré realizujú hardwareové zabezpečenie Tvojich osobných údajov pred neoprávneným prístupom.

 

Avšak, aj napriek Našej snahe, žiadny systém neposkytuje úplnú záruku, že nikdy nepríde k neoprávnenému prístupu k Tvojim osobným údajom a Tvoje Používanie tejto Internetovej stránky znamená, že si ochotná/ý prijať toto riziko.

Tvoje práva a možnosti

V súvislosti s osobnými údajmi, ktoré o Tebe spracúvame, máš nižšie uvedené práva a možnosti.

 

Môžeš nás požiadať o potvrdenie o tom, či Tvoje osobné údaje spracúvame, a ak tomu tak je, máš právo získať prístup k týmto údajom a informácie o podmienkach ich spracúvania. Tieto informácie Ti poskytneme spravidla do jedného mesiaca odo dňa, keď Nás o to požiadaš.

 

Tvoje údaje na Našej Internetovej stránke môžeš kedykoľvek aktualizovať alebo opraviť v Tvojom profile v časti „Nastavenia“. Odporúčame Ti tak urobiť pri každej ich zmene. Ak máš problém s aktualizáciou Tvojich údajov, kontaktuj Nás.

 

Tvoje údaje na Našej Internetovej stránke môžeš kedykoľvek doplniť alebo vymazať v Tvojom profile v časti „Nastavenia“.

 

Ak máš problém s doplnením alebo vymazaním Tvojich údajov alebo ak chceš, aby sme obmedzili spracúvanie Tvojich údajov alebo ich vymazali, kontaktuj Nás. Tvoje údaje, ktoré si Nám poskytol pre účely plnenia zmluvy alebo na základe Tvojho súhlasu, môžeš nechať preniesť do inej organizácie, pokiaľ je to technicky možné.

 

Môžeš namietať voči spracúvaniu Tvojich údajov, vrátane údajov spracúvaných na účely priameho marketingu. V prípade Tvojej námietky prestaneme Tvoje údaje používať, pokiaľ nebude daný oprávnený dôvod na ich ďalšie spracúvanie.

 

Reklamné ponuky a oznámenia Ti budeme zasielať na Tvoju emailovú adresu iba v prípade, že si s tým súhlasil; ak ich už dostávať nechceš, môžeš sa z odberu kedykoľvek jednoducho odhlásiť.

 

Ak chceš niektorú z uvedených možností využiť, prípadne máš ďaľšie otázky, kontaktuj Nás na adrese sukromie@refresher.sk.

 

Ak máš pocit, že sme porušili právne predpisy na ochranu osobných údajov, môžeš podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR (www.dataprotection.gov.sk).

Cookie pravidlá

Cookie pravidlá V zmysle Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES o súkromí a elektronických komunikáciách považujeme za potrebné jasne a presne Ťa informovať o účele cookies a informáciách, ktoré sa ukladajú do zariadenia (počítač, tablet, mobilný telefón, ...), ktoré pri Používaní Internetovej stránky využívaš. Ak chceš naplno využiť funkcie a služby, ktoré ponúka Naša Internetová stránka, Tvoje zariadenie musí mať povolené tzv. cookies, nakoľko niektoré funkcie Internetovej stránky môžeme poskytovať len za využívania cookies. Pomocou cookies skúmame účinnosť dizajnu Internetovej stránky ako aj reklám a iných prvkov na nej zobrazených a tiež Nám pomáhajú pri overovaní Tvojej totožnosti v prípadoch, ak je to potrebné. Použitím Internetovej stránky súhlasíš s používaním cookies tak, ako je to uvedené v týchto Našich Cookie pravidlách.

 

Ako spravovať a vymazať cookies?

Väčšina internetových prehliadačov umožňuje vymazať cookies z Tvojho zariadenia, zablokovať všetky cookies (alebo len cookie tretej strany), alebo varovať Ťa pred tým, ako je cookie uložený na Tvojom zariadení. Vezmi prosím na vedomie, že ak sa rozhodneš blokovať všetky cookies, Naša Internetová stránka nebude fungovať tak, ako bolo zamýšľané, a nebudeš ju môcť Používať alebo pristupovať k mnohým funkciám, ktoré poskytuje. Ak si zablokoval všetky cookies a chceš naplno využiť funkcie a služby, ktoré Internetová stránka ponúka, budeš musieť povoliť cookies. Môžeš to urobiť v Tvojom prehliadači.

 

Viac v nastaveniach tvojho prehliadačaka alebo na webovej lokalite tvojho prehliadača:

Chrome: https://support.google.com

Firefox: https://support.mozilla.org

Internet Explorer: https://support.microsoft.com

Safari: https://www.apple.com

Viac na: http://www.allaboutcookies.org/

Zmena Zásad ochrany osobných údajov

Tieto Zásady ochrany osobných údajov môžeme z času na čas zmeniť (najmä v prípade právnych alebo technologických zmien, alebo ak sme pridali nové funkcie Internetovej stránky alebo zmenili existujúce).

 

O zmene týchto Zásad ochrany osobných údajov Ťa budeme informovať zaslaním oznámenia do Tvojej poštovej schránky na Internetovej stránke.

 

Najnovšia a aktuálna verzia Zásad ochrany osobných údajov bude vždy zverejnená na Internetovej stránke, aj s dátumom jej účinnosti. Používaním Našej Internetovej stránky po dátume účinnosti takýchto zmien máme za to, že si sa oboznámil so zmenou Zásad ochrany osobných údajov a s ich aktuálnou verziou platnou v čase Používania Internetovej stránky.

 

Posledná revízia: 25.05.2018

 

Ak máš akékoľvek otázky týkajúce sa týchto Zásad ochrany osobných údajov, prosím, kontaktuj Našu zodpovednú osobu na adrese sukromie@refresher.sk

 

----

Znenie zásad ochrany osobných údajov platné od 24.10.2022 nižšie.

----

 

Zásady ochrany osobných údajov

(ďalej len „Zásady“)

1      Základné ustanovenia

1.1        Tieto Zásady sú vypracované spoločnosťou REFRESHER Media s. r. o., so sídlom Prievozská 14, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09, IČO: 50 676 946, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 135185/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

 

1.2        Prevádzkovateľ je prevádzkovateľom webového portálu refresher.sk (ďalej len „Webový portál“). Webový portál zahŕňa akékoľvek a všetky webové stránky prevádzkované na a prístupné z Webového portálu.

 

1.3        Účelom týchto Zásad je poskytnutie stručných, transparentných, zrozumiteľných a ľahko dostupných informácii ohľadne spracúvania osobných údajov Užívateľov Webového portálu.

  

1.4        Tieto Zásady sú́ neoddeliteľnou súčasťou Podmienok a je nutné ich čítať a interpretovať spolu s Podmienkami. V prípade rozporu Podmienok a týchto Zásad majú prednosť tieto Zásady.

 

1.5        Tieto Zásady sú vypracované v súlade s čl. 13 a čl. 14 GDPR.

 

2      Definície a interpretácia

2.1        Slová s veľkým začiatočným písmenom použité v týchto Zásadách majú nasledovný význam:

 • GDPR je nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov);
 • Neregistrovaný užívateľ je akákoľvek fyzická osoba, ktorá užíva Webový portál, a ktorá si na Webovom portáli nevytvorila účet (neregistrovala sa) a na účely čl. 7 Zásad aj akákoľvek fyzická osoba, ktorá užíva stránky Prevádzkovateľa na platformách sociálnych sietí;
 • Podmienky sú Všeobecné pravidlá používania a podmienky pre používateľov Webovej stránky, ktoré sú k dispozícii tu: https://refresher.sk/info/podmienky-pre-pouzivatelov-webovej-stranky;
 • Registrovaný užívateľ je užívateľ Webového portálu, ktorý si na Webovom portáli vytvoril účet (registroval sa);
 • Užívateľ je Registrovaný užívateľ a/alebo Neregistrovaný užívateľ;
 • Zákon je zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších právnych predpisov;
 • Zmluva je predovšetkým zmluvný vzťah uzatvorený medzi Prevádzkovateľom a Registrovaným užívateľom, ktorej predmetom je poskytnutie služieb alebo produktov Prevádzkovateľa Registrovanému užívateľovi a z ktorej Prevádzkovateľovi a aj Registrovanému užívateľovi vyplývajú určité práva a povinnosti. Zmluvou sa rozumie aj registrácia na Webový portál;
 • Profilovanie je akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré pozostáva z použitia týchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa Užívateľa.

2.2        Užívateľ je dotknutou osobou v zmysle GDPR.

 

3      účely spracúvania osobných údajov

3.1        Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Užívateľov na nasledovné účely:

 • registrácia na Webovom portáli a vytvorenie účtu na Webovom portáli;
 • využívanie akýchkoľvek služieb a funkcionalít Webového portálu;
 • plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa v oblasti správy daní, účtovníctva a registratúry;
 • vedenie evidencie a vybavovanie súdnych sporov a iných právnych konaní, ktorými Prevádzkovateľ sleduje najmä preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich právnych nárokov;
 • vedenie evidencie doručenej a odoslanej pošty.

 

4      právny základ spracúvania osobných údajov

4.1        Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Užívateľov na právnych základoch uvedených v tomto čl. 4 Zásad.

 

4.2        Právny základ súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR).

 

4.2.1          Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom realizácie priameho marketingu, zasielania obchodných oznámení všetkými dostupnými prostriedkami, vrátane elektronických prostriedkov komunikácie (newsletters) vo vzťahu k Užívateľom. Prevádzkovateľ spracúva na tieto účely identifikačné osobné údaje Užívateľa v rozsahu: e-mailová adresa.

 

4.2.2          Z odberu newslettrov sa môže Užívateľ kedykoľvek odhlásiť a to kliknutím na odkaz odhlásenia z odberu, ktorý sa nachádza v päte každého e-mailu, ktorý Užívateľ od Prevádzkovateľa dostane. Užívateľ môže svoje rozhodnutie odhlásiť sa z odberu oznámiť Prevádzkovateľovi aj e-mailom na sukromie@refresher.sk.

 

4.3        Právny základ plnenia zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR)

 

4.3.1          Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom nevyhnutnosti plnenia predmetu Zmluvy, resp. nevyhnutnosti vykonania opatrení pred uzatvorením Zmluvy, vrátane vybavovania a evidencie reklamácii.

 

4.3.2          Poskytnutie osobných údajov Registrovaným užívateľom pri registrácii a vytvorení účtu na Webovom portáli je nevyhnutnou požiadavkou pre uzatvorenie Zmluvy, pričom v prípade ich neposkytnutia Prevádzkovateľ nemôže vytvoriť účet a uzatvoriť Zmluvu uzatvoriť.

 

4.3.3          Prevádzkovateľ spracúva na tieto účely identifikačné osobné údaje Registrovaného užívateľa v rozsahu (rozsah spracúvaných údajov sa môže meniť v závislosti od konkrétnej Zmluvy): emailová adresa, telefónne číslo, používateľské meno, lokalita, číslo debetnej alebo kreditnej karty, IBAN a ďalšie informácie, ktoré Registrovaný užívateľ uvedie pri uzatváraní Zmluvy.

 

4.4        Právny základ splnenia zákonnej povinnosti (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

 

4.4.1          Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom nevyhnutnosti plnenia svojich zákonných povinností uvedených predovšetkým v zákone č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, v znení neskorších predpisov, zákone č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, v znení neskorších predpisov, zákone č. 595/2003 o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov, zákone č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, zákone č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

 

4.4.2          Poskytnutie osobných údajov Registrovaným užívateľom je nevyhnutnou zákonnou požiadavkou, pričom v prípade ich neposkytnutia Prevádzkovateľ nemôže uzatvoriť s Registrovaným užívateľom Zmluvu, resp. v prípade jaj uzatvorenia by si nemohol plniť svoje zákonné povinnosti.

 

4.4.3          Prevádzkovateľ spracúva na tieto účely identifikačné osobné údaje a osobné údaje na účely fakturácie v rozsahu uvedenom v čl. 4.3.3 Zásad.

 

4.5        Právny základ oprávnených záujmov (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR)

 

4.5.1          Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa alebo tretích strán. Oprávnenými záujmami Prevádzkovateľa sú ochrana bezpečnosti a záujmov Užívateľov, ochrana majetku Prevádzkovateľa, obozretné podnikanie Prevádzkovateľa, propagácia služieb, dobrého mena a povesti Prevádzkovateľa.

 

4.5.2          V súvislosti s vyššie uvedenými oprávnenými záujmami Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom vedenia evidencie a vybavovania súdnych sporov a iných právnych konaní, ktorými Prevádzkovateľ sleduje najmä preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich právnych nárokov a zároveň vedenie evidencie doručenej a odoslanej pošty. 

 

4.5.3          Prevádzkovateľ osobitne oznamuje, že oprávneným účelom Prevádzkovateľa a tretích strán je aj spracúvanie osobných údajov v súvislosti s realizáciou priameho marketingu, teda prieskumu trhu a zasielanie obchodných oznámení Registrovaným užívateľom, vykonávanie cieleného marketingu na sociálnych sieťach (napr. prostredníctvom nástrojov spoločnosti Facebook Inc.), zvyšovanie povedomia Prevádzkovateľa a jeho služieb v online priestore vrátane Profilovania, a to všetkými prostriedkami, vrátane elektronických prostriedkov komunikácie. Prieskum trhu zahŕňa vyhodnotenie aktivít Prevádzkovateľa v súvislosti s prevádzkou Webového portálu, údaje o využití zaslaných obchodných oznámení a následné výstupy. Spracúvanie na tomto právnom základe a za týmto účelom prebieha iba v prípade, že medzi Užívateľom a Prevádzkovateľom bola uzatvorená Zmluva.

 

4.5.4          Prevádzkovateľ spracúva na tieto účely identifikačné osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo a ďalšie údaje, ktoré Registrovaný užívateľ uvedie pri uzatváraní Zmluvy.

 

5      Práva užívateľa ako dotknutej osoby

5.1        Užívateľ si môže v súvislosti so spracúvaním svojich osobných údajov Prevádzkovateľom, kedykoľvek uplatniť u Prevádzkovateľa vo forme žiadosti svoje práva uvedené v tomto čl. 5 Zásad. Prevádzkovateľ je v takomto prípade povinný poskytnúť Užívateľovi informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe jej žiadosti a to bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 1 mesiaca. Prevádzkovateľ môže túto lehotu predĺžiť o ďalšie 2 mesiace, pričom v takomto prípade informuje Užívateľa o každom takomto predĺžení do 1 mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi zmeškania lehoty. 

 

5.2        Právo na odvolanie súhlasu (čl. 7 GDPR). Ak sa spracúvajú osobné údaje na právnom základe súhlasu Užívateľa, tak má Užívateľ právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

 

5.3        Právo na prístup k osobným údajom (čl. 15 GDPR). Užívateľ má právo získať potvrdenie, či Prevádzkovateľ spracúva jeho osobné údaje, pričom v prípade, ak áno, tak má právo získať k týmto osobným údajom prístup. Užívateľ má zároveň právo na poskytnutie všetkých informácii v rámci týchto Zásad, pričom Prevádzkovateľ tieto Zásady pravidelne aktualizuje.

 

5.4        Právo na opravu (čl. 16 GDPR). Užívateľ má právo na opravu osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ o ňom spracúva, a to bez zbytočného odkladu. Užívateľ má zároveň právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

 

5.5        Právo na vymazanie/zabudnutie (čl. 17 GDPR). Užívateľ má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ o ňom spracúva, a to bez zbytočného odkladu. Právo na vymazanie však nie je absolútne a je potrebné, aby bol splnený aspoň niektorý z dôvodov v zmysle čl. 17 ods. 1 GDPR, resp. Prevádzkovateľ nie je povinný vymazať takéto osobné údaje v prípadoch uvedených v zmysle čl. 17 ods. 3 GDPR.

 

5.6        Právo na obmedzenie spracúvania (čl. 18 GDPR). Užívateľ má právo, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie jeho osobných údajov za podmienok uvedených v čl. 18 GDPR.

 

5.7        Právo na prenosnosť (čl. 20 GDPR). Užívateľ má právo získať osobné údaje, ktoré poskytol Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak poskytol svojej osobné údaje na základe súhlasu a tieto osobné údaje spracúva Prevádzkovateľ automatizovanými prostriedkami.

 

5.8        Právo namietať (čl. 21 GDPR). Užívateľ má právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ o ňom spracúva, ak sa takéto spracúvanie vykonáva na právnom základe splnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo na oprávnené účely Prevádzkovateľa alebo tretích strán vrátane namietania proti Profilovaniu založenému na týchto právnych základoch. Užívateľ má taktiež právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ o ňom spracúva na účely priameho marketingu, vrátane Profilovania.

 

5.9        Právo v súvislosti s automatizovaným individuálnym rozhodovaním vrátane Profilovania (čl. 22 GDPR). Užívateľ má právo na to, aby sa naňho nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane Profilovania a ktoré má účinky, ktoré sa ho týkajú alebo ho podobne významne ovplyvňujú.

 

5.10     Právo podať návrh na začatie konania (§ 100 Zákona). Užívateľ má právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov v zmysle § 100 Zákona, ak sa domnieva, že Prevádzkovateľ spracúva jeho osobné údaje v rozpore s GDPR alebo Zákonom. Návrh na začatie konania podľa predchádzajúcej vety sa podáva na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava. Viac informácii je dostupných na webovom portáli Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (https://dataprotection.gov.sk/uoou/).

 

6      príjemcovia osobných údajov

6.1        Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje Užívateľa aj ďalším fyzickým alebo právnickým osobám, orgánom verejnej moci alebo medzinárodným organizáciám.

  

6.3        Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje Užívateľa predovšetkým nasledovným kategóriám príjemcov:

 • kontrolujúce alebo kontrolované subjekty a ostatné subjekty v horizontálnej alebo vertikálnej hierarchii organizačnej štruktúry Prevádzkovateľa;
 • obchodní partneri Prevádzkovateľa;
 • právni, daňoví, účtovní a IT poradcovia Prevádzkovateľa;
 • subjekty poskytujúce cloudové riešenia a služby a iné subjekty poskytujúce alebo dodávajúce technológie a podporu funkcionality Webového portálu; a
 • subjekty zabezpečujúce marketingové aktivity (vrátane poskytovateľov služieb sociálnych médií pri cielenom marketingu a zvyšovaní povedomia Prevádzkovateľa a jeho služieb v online priestore v rozsahu stanovenom týmito Zásadami), dátovo-analytické aktivity a/alebo archivačné služby pre Prevádzkovateľa.

6.4        Okrem vyššie uvedených kategórií príjemcov Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje Užívateľa aj príjemcom, ktorí spracúvajú reklamné a iné cookies. Títo príjemcovia spracúvajú osobné údaje Užívateľa, len ak s tým Užívateľ vyjadrí svoj súhlas, pričom Užívateľ je oprávnený udeliť súhlas aj len niektorým príjemcom a je oprávnený kedykoľvek svoj súhlas odvolať.

 

6.5        Prevádzkovateľ môže za odplatu poskytovať tretím stranám niektoré cookies (napr. marketingové cookies ) na účely ich vlastného cieleného marketingu. Takéto cookies sú anonymizované a tretia strana z nich nemôže identifikovať dotknutú osobu.

 

7      POUŽÍVANIE PLATFORIEM SOCIÁLNYCH SIETÍ

7.1        Prevádzkovateľ na komunikáciu s Užívateľom a na propagáciu seba a svojich služieb používa niektoré platformy sociálnych sietí. Osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva pomocou týchto platforiem rôznymi spôsobmi, a to nasledovne:

 

7.1.1          Stránky (Pages). Osobné údaje Užívateľa používa Prevádzkovateľ, keď Užívateľ uverejňuje obsah alebo s Prevádzkovateľom inak komunikuje na oficiálnych stránkach Prevádzkovateľa na Facebooku, Instagrame, LinkedIn, Twitteri, TikTok a iných platformách sociálnych sietí. Službu Page Insights pre Facebook, Instagram a LinkedIn používa Prevádzkovateľ aj na zobrazenie štatistických informácií a správ týkajúcich sa interakcií Užívateľa so stránkami, ktoré na týchto platformách spravuje Prevádzkovateľ a ich obsahu. Ak sú tieto interakcie zaznamenané a tvoria súčasť informácií, ku ktorým pristupuje Prevádzkovateľ prostredníctvom týchto služieb Page Insights, Prevádzkovateľ je s príslušnou platformou sociálnej siete spoločný prevádzkovateľ spracúvania.

 

7.1.2          Údaje o udalostiach pre zacielenie reklám. Pri zacielení Užívateľa na sociálnych sieťach môže Prevádzkovateľ použiť aj údaje, ktoré mu poskytne Užívateľ. K zacieleniu „na základe zoznamu“ dochádza tak, že Prevádzkovateľ nahrá už existujúce zoznamy osobných údajov (napr. e-mailové adresy alebo telefónne čísla), aby ich poskytovateľ sociálnych sietí mohol porovnať s informáciami na sociálnej sieti s cieľom vytvorenia cieľovej skupiny na zobrazovanie reklám. V takomto prípade je Prevádzkovateľ s príslušnou platformou sociálnej siete spoločný prevádzkovateľ spracúvania.

 

7.1.3          Vzťah Prevádzkovateľa so spoločnosťami Facebook a LinkedIn. Keďže Prevádzkovateľ je spoločný prevádzkovateľ s týmito platformami pri určitých typoch spracovateľských operácií (t.j. služby Pages vrátane štatistiky stránky a zacielenie na základe zoznamu), uzatvoril s Facebookom a LinkedIn zmluvu. Spoločnosť Facebook, ktorá je spoločným prevádzkovateľom osobných údajov Užívateľa, je Facebook Ireland Limited, so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko (ďalej len „Facebook“). Spoločnosť LinkedIn, ktorá je spoločným prevádzkovateľom osobných údajov Užívateľa, je LinkedIn Ireland Unlimited Company, so sídlom Wilton Place, Dublin 2, Írsko (ďalej len „LinkedIn“). Ďalšie informácie o týchto platformách a ich používaní osobných údajov Užívateľa sú dostupné tu:

 

 

8      Registrácia a prihlasovanie protredníctvom služieb tretích strán

8.1        Registrácia na Webovom portáli je možná aj prostredníctvom prihlasovacích služieb tretích strán. V takom prípade nie je nutná osobitná registrácia na Webovom portáli, a ak si Užívateľ zvolí tento typ registrácie, príslušná tretia strana Prevádzkovateľovi automaticky poskytne osobné údaje Užívateľa v rozsahu nevyhnutnom na registráciu na Webovom portáli Prevádzkovateľovi.

 

8.2        Registrácia podľa čl. 8.1 Zásad je možná prostredníctvom účtov zriadených spoločnosťami Apple Inc., Google LLC a Facebook Inc.

 

9      Doba uchovávania osobných údajov 

9.1        Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje Užívateľa po dobu, ktorej dĺžka sa líši v závislosti od kategórie osobných údajov, právneho základu alebo účelu spracúvania osobných údajov. Vo všeobecnosti Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje Užívateľa po dobu:  

 

 • uvedenú vo všeobecne záväzných právnych predpisoch v prípade, ak sa osobné údaje spracúvajú na právnom základe nevyhnutnosti plnenia zákonných povinností;
 • trvania Zmluvy alebo predzmluvných vzťahov, ak sa osobné údaje spracúvajú na právnom základe a za účelom plnenia predmetu Zmluvy;
 • trvania oprávnených záujmov Prevádzkovateľa alebo tretích strán; alebo
 • výslovne uvedenú v súhlasu Užívateľa alebo do doby odvolania súhlasu.

 

10    Prenos osobných údajov do tretích krajín

10.1     Prevádzkovateľ môže prenášať osobné údaje Užívateľa do tretích krajín, t. j. krajín mimo Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru. V prípade prenosu osobných údajov do tretích krajín sa Prevádzkovateľ vždy zaväzuje zabezpečiť dostatočnú mieru ochrany osobných údajov Užívateľa.

 

10.2     Prevádzkovateľ neprenáša osobné údaje do tretích krajín, ktoré nezaručujú primeranú ochranu osobných údajov.

 

11    Osobitné ustanovenia  

11.2     Registrovaný užívateľ môže na Webovom portáli uverejniť a zdieľať rôzne svoje osobné údaje a iný obsah vo forme príspevkov (napr. fotografie), ktoré budú prístupné verejnosti.

 

12    Cookies

12.1     Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré pri návšteve Webového portálu ukladá webový prehliadač v počítači alebo inom zariadení Užívateľa ako mobilný telefón či tablet. Súbory cookies okrem iného umožňujú Webovému portálu rozpoznať zariadenie Užívateľa a zapamätať si určité informácie o jeho reláciách počas pripojenia. Súbory cookies si pamätajú typ používaného webového prehliadača alebo zvolené nastavenia, ktoré zostávajú predvolenými nastaveniami pri opakovanej návšteve Webového portálu zlepšujúcimi komfort Užívateľa.

 

12.2     Prevádzkovateľ používa súbory cookies predovšetkým za účelom zabezpečenia bezproblémovej funkčnosti Webového portálu a za účelom zlepšenia poskytovania svojich služieb na Webovom portáli a zážitku Užívateľa z prezerania Webového portálu. Na tieto účely používa Prevádzkovateľ súbory cookies tretích strán.

 

12.3     Právnym základom na spracovanie osobných údajov Užívateľa prostredníctvom cookies je súhlas Užívateľa. Udelený súhlas môže Užívateľ kedykoľvek odvolať, a to priamo na Webovom portáli alebo aj na  stránkach http://www.aboutads.info/choices alebo http://www.youronlinechoices.eu.

 

12.4     Užívateľ môže vo svojom webovom prehliadači cookies blokovať, prípadne si vymazať cookies zo svojho zariadenia. V prípade blokovania všetkých cookies Užívateľom nemusí Webový portál pre Užívateľa fungovať správne, prípadne niektoré funkcie Webového portálu nemusia byť vôbec prístupné.

 

13    Záverečné ustanovenia 

13.1     Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto Zásad (predovšetkým z dôvodu legislatívnych zmien), a to bez súhlasu Užívateľa. V takom prípade Prevádzkovateľ zverejní nové úplné znenie Zásad na Webovom portáli, ktoré v plnej miere nahrádza predchádzajúcu verziu Zásad, a ktoré je účinné od dátumu účinnosti uvedeného v novej verzii Zásad, nie však skôr ako 14 dní po dni zverejnenia novej verzie Zásad (ďalej len „Deň účinnosti“). 

 

13.2     Ak Užívateľ pokračuje vo využívaní Webového portálu a jeho služieb aj po Dni účinnosti, tak s novým znením Zásad bez výhrad súhlasí.

 

13.3     V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa týchto Zásad Užívateľ môže kontaktovať zodpovednú osobu Prevádzkovateľa na emailovej adrese sukromie@refresher.sk, telefonicky na +421 948 621 938 alebo písomne na adresu sídla Prevádzkovateľa: REFRESHER Media s. r. o., Prievozská 14, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09.

 

13.4     Tieto Zásady boli vypracované dňa 24.10.2022.

Domov
Feed
Naj
Hľadať
Viac
Zapni upozornenia a už ti nič neujde!

Chceš vedieť čo sa deje a mať prehľad? Dostávaj upozornenia o najhorúcejších správach na Refresheri.

(Príklady: Horel Notre Dame, Zomrel Mac Miller, Trailer na Avengerov)
(Príklady: Sagan skončil prvý, Nový zákon s vplyvom na moderných ľudí, Dnes nás čaká zatmenie slnka)
Ak chceš, aby sme ti poslali takmer všetky novinky, vyber túto možnosť.