Prepnúť do nočného režimu
Prepnúť do denného režimu
Piatok 5. 6. 2020 meniny má Laura

hľadaj na refresheri

Chceš dostávať notifikácie aj na tomto zariadení?
Zaujímavosti
1
Michal Beňo
14. august 2017, 0:14
Čas čítania: 6:32
Uložený článok nájdeš
v ponuke používateľa.

Slovenské dobrovoľnícke výpravy: Keď sa náš boj o samostatnosť vykúpil krvou

Jeden z hlavných pilierov národnej hrdosti.

Michal Beňo
14. august 2017, 0:14
Čas čítania: 6:32
Slovenské dobrovoľnícke výpravy: Keď sa náš boj o samostatnosť vykúpil krvou
Zdroj: tumblr.com
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
1
Uložiť na neskôr.
Uložený článok nájdeš
v ponuke používateľa.

Obdobie revolúcií 1848/1849, označované aj  ako ,,jar národov“ (a to aj nášho slovenského),  sú v podstate necelé dva roky plné krvavých povstaní po celej západnej a strednej Európe. Ich ciele sa líšili od krajiny ku krajine, ale ich spoločným menovateľom bol jednoznačne boj proti absolutizmu a poddanstvu. Po porážke Napoleona víťazné veľmoci na Viedenskom kongrese (1815) boli zajedno v tom, že rozbúrenú Európu musia držať pod kontrolou, ak chcú zamedziť ďalším revolučným a sociálnym pohybom. Za týmto účelom vytvorili tri víťazné mocnosti - Rusko, Prusko a Rakúsko takzvanú Svätú alianciu. Avšak už z vyššie spomenutého vyplýva, že vo svojich snahách skrátka zlyhala. Už v júli 1830 sa proti nej začali búriť vo Francúzsku, ale aj Švajčiarsku a tento revolučný oheň sa rozšíril do celej Európy vrátane Rakúska.

 

Po Viedenskom kongrese v Európe neobyčajne vzrástla autorita Ruska, ktoré nieslo hlavnú ťarchu zápasu s Napoleonom. Rovnako si polepšilo aj Rakúsko, najmä jeho kancelár Metternich, ktorý bol hlavnou postavou Viedenského kongresu. Knieža Klement Václav Metternich sa stal ministrom zahraničných vecí monarchie v roku 1809 po odstúpení grófa J.F.Stadiona. Éra metternichovského absolutizmu začala v roku 1821 po tom, ako ho panovník vymenoval za dvorského, domového a štátneho kancelára. Gróf z Kyžvartu nastolil v Rakúsku tuhý centralistický režim. Všetka moc v štáte sa koncentrovala na viedenskom dvore a predovšetkým v rukách všemocného kancelára. Viedenská vláda sa usilovala zastaviť sociálne a demokratické hnutie v krajine a upevniť existujúci feudálny poriadok. Darilo sa jej to iba navonok. V politickej oblasti vládol v krajine tuhý centralizmus a konzervativizmus. Pod týmto povrchom sa však naďalej rozvíjala priemyselná výroba, do manufaktúr sa začali zavádzať parné stroje. Demokratické hnutie bolo síce vzhľadom na mocenskú situáciu v Európe v útlme, no Metternichovi a jeho vládnej moci sa ho nepodarilo úplne udusiť.

 

Slovenské dobrovoľnícke výpravy: Keď sa náš boj o samostatnosť vykúpil krvou

 

V Uhorsku bola hlavným nositeľom demokratických tendencií drobná šľachta, vznikajúca buržoázia a inteligencia. V boji proti Viedni sa tieto vrstvy spájali s vysokou šľachtou – magnátmi. V tomto spojenectve sa však najdôležitejším bodom programu stal odpor proti Viedni, snaha odtrhnúť sa od Rakúska a vytvoriť nezávislý uhorský štát. Zjednocujúcim činiteľom takéhoto štátu sa mal stať práve maďarský jazyk. Dôsledkom presadzovania tejto idey bola tendencia k maďarizácii Uhorska, ktorá sa zreteľne črtala aj pod povrchom metternichovského centralistického štátu. Maďarizácia sa presadzovala nútene a cieľavedome na úkor šiestich zvyšných národností v Uhorsku, hoci samotní Maďari v ňom tvorili iba 30 – 40%. Formujúca sa opozícia v Uhorsku v 30. rokoch 19. storočia ešte vo väčšej miere ako stará šľachta presadzovala teóriu jednotného politického uhorského národa. Ľudovít  Kossuth a jeho stúpenci túto teóriu doformulovali a vytvorili tak predpoklady na zosilnenie maďarizácie.

 

Slovenské dobrovoľnícke výpravy: Keď sa náš boj o samostatnosť vykúpil krvou

 

Maďarčina sa mala používať ako výlučný jazyk v úradnom styku a všetci úradníci aj nižší ju museli ovládať. S maďarizáciou sa začínalo už aj v školách. Už v roku 1830 nahradila latinčinu, keďže boli prijaté nové maďarizačné zákony. Pokračovalo to v rokoch 1839-1840, kedy uhorský snem vydal ďalší zákon, ktorý zavádzal maďarčinu nielen do štátnych úradov, ale aj do cirkvi. Matriky sa mali viesť po maďarsky a pre všetkých kňazov a kazateľov sa zaviedlo povinné ovládanie tohto ugrofínskeho jazyka. Gróf Károly Zay, ktorý sa stal generálnym inšpektorom evanjelickej cirkvi, otvorene propagoval maďarizáciu, čo vyvrcholilo práve v marci 1848  revolučným "požiarom" v samotnej Viedni, pri ktorom bol odvolaný aj nenávidený Metternich.

 

Slovenské dobrovoľnícke výpravy: Keď sa náš boj o samostatnosť vykúpil krvou

 

Už pár dní na to sa podarilo na sneme schváliť takzvané marcové zákony, ktorými skončilo obdobie feudalizmu a absolutizmu. Zaručovali občianske práva a rovnosť všetkých pred zákonom a nastolili konštitučnú monarchiu. Okrem toho sa však vďaka nim splnil sen maďarského reformného hnutia. Uhorsko získalo prakticky nezávislosť od Viedne a získalo samostatnú vládu na čele s Ľudovítom Batthyánym a Kossuthom ako ministrom financií. Viedni ostalo v kompetencii len ministerstvo zahraničných vecí, vojenstva a celoríšskych financií. Práve spor o kompetencie rozpútal revolúciu v rakúskej monarchii. Poslednou rozbuškou medzi spornými stranami sa stala až vražda cisárskeho úradníka v Pešti. Vtedy  panovník rozpustil uhorský snem a v krajine vyhlásil výnimočný stav.

 

Za zástupcu a hlavného veliteľa cisárskeho vojska vymenoval chorvátskeho bána Josipa Jelačiča. Dovtedy sa cisársky dvor do vnútorných záležitostí príliš nestaral, hoci to tam poriadne vrelo práve kvôli maďarizácii. Uhorská vláda venovala pozornosť hospodárskej modernizácii krajiny, jej negatívom bola snaha o premenu Uhorska na maďarský národný štát. Uhorská vláda odmietala uznať rovnoprávne postavenie ostatných národov, ktoré sa potom dožadovali splnenia svojich národných práv, žiadali vytvorenie národných provincií s vlastnou správou a inštitúciami. Toto Viedeň chcela využiť vo svoj prospech v boji proti príliš samostatnému Uhorsku a často pod falošnými prísľubmi získavala „zotročované“ národy vrátane Slovákov na svoju stranu. Predstavitelia slovenského národného obrodenia boli za nenásilné presadzovanie záujmov Slovákov tvrdo prenasledovaní, a tak na Slovanskom zjazde prijali myšlienku austroslavizmu a padlo rozhodnutie biť sa za svoje práva aj vojenskou cestou.

 

Slovenské dobrovoľnícke výpravy: Keď sa náš boj o samostatnosť vykúpil krvou

 

Prvé ozbrojené vystúpenie Slovákov proti politike Maďarov prebehlo už v polovici septembra 1848 ihneď po založení Slovenskej národnej rady 16. septembra, ktorá ho organizovala. Mala 8 členov – Štúra, Hurbana a Hodžu ako politických vodcov, Bohuša Nosáka a Daniela Bórika ako tajomníkov a Bedřicha Bloudeka, Františka Zachu  a Bernarda Janečeka, ktorí túto prvú slovenskú dobrovoľnícku výpravu viedli vojensky. Slabinou SNR bolo, že v nej mali zastúpenie iba evanjelici, a tak výprava mala podporu obyvateľstva iba tam, kde mali prevahu práve nekatolíci. Polotajný nábor trval s vedomím, ale bez podpory Viedne, pomáhali len Česi a Chorváti, preto nebol príliš úspešný. Povstanie začalo 18. septembra a malo podporiť vojenskú akciu Chorvátov začatú 11. septembra, kedy sa 50 000 vojsko Jelačiča postupne približovalo k Pešti. Dobrovoľnícka výprava Slovákov mala zamestnať Maďarov na druhom  fronte,  avšak  podporili ju iba  Záhorie, Turiec a Gemer. A to najmä kopanice na Myjave, lebo ich prijaté zákony neoslobodzovali z poddanstva. Tu naše dobrovoľnícke vojsko dosiahlo hranicu 10 000 povstalcov, pričom sa okamžite  vyhlásila  autonómia Slovenska.

 

Slovenské dobrovoľnícke výpravy: Keď sa náš boj o samostatnosť vykúpil krvou

 

Oficiálna vlajka slovenských dobrovoľníkov

Slovenské dobrovoľnícke výpravy: Keď sa náš boj o samostatnosť vykúpil krvou

 

Kossuthovským gardám sa týchto oduševnených národovcov podarilo viackrát poraziť. Najcennejšie víťazstvo nastalo hneď v prvom závažnejšom strete v Brezovej pod Bradlom. Pôvodný plán dostať sa z Podjavoriny na stredné Slovensko a vyhlásiť celonárodné povstanie sa však nepodarilo uskutočniť. Slovenské dobrovoľnícke zbory totiž nebojovali iba proti Maďarom, ale tiež proti Viedni, navyše dobrovoľníci nemali dostatočnú vojenskú výzbroj ani skúsenosti. Síce mali ostrieľaných vojenských veliteľov, no keď sa prešlo od spontánneho oduševneného boja k plánovanej vojenskej taktike, tak sa s ňou dobrovoľníci nevedeli vžiť. Osudným pre toto povstanie sa stala porážka v Senici, ktorá rozhádala aj členov SNR a nepodarilo sa tak spojenie s revolučne naladeným Záhorím, zvýšilo sa nebezpečenstvo útoku z viacerých strán na Vrbové, kam sa po nevydarenej senickej výprave vrátilo vedenie i väčšia časť dobrovoľníkov. Situáciu zhoršovalo aj to, že prichádzali správy o obsadení Starej Turej nepriateľom, a tak hrozilo odrezanie od moravských hraníc a izolovanie dobrovoľníkov v Brezovej. Preto povstalci ustúpili späť na Moravu, kde bolo celé slovenské dobrovoľnícke vojsko odzbrojené rakúskou vládou. Spory Slovákov a Maďarov sa vyostrili  a vyústili do krutých represálií.

 

Slovenské dobrovoľnícke výpravy: Keď sa náš boj o samostatnosť vykúpil krvou

 

Viedeň síce oficiálne takéto povstania zatracovala, ale tajne ich aj ticho podporovala a využívala vo svojom kompetenčnom boji s Pešťou. Viedenské obyvateľstvo bolo pobúrené a znepokojené zbližovaním sa viedenskej vlády so Slovanmi, silneli tu protislovanské nálady a Viedenčania čím ďalej, tým viac sympatizovali s Maďarmi. 6.10. 1848 sa  vzbúrili a vypuklo povstanie, cisár Ferdinand V. utiekol z Viedne do Olomouca a snem sa presídlil do Kroměříža. Ferdinand V. bol nahradený svojím 18-ročným synovcom Františkom Jozefom I. Nová vláda vo Viedni  na čele s kniežaťom F. Schwarzenbergom posilňovala autoritu dynastie a likvidovala snahy Uhorskej vlády o nezávislosť. Rovnako sľubovala zachovať výdobytky revolúcie a rešpektovať národnú rovnoprávnosť. Definitívne tak získala a spojila sa s hnutím nemaďarských národov Uhorska.

 

Slovenské dobrovoľnícke výpravy: Keď sa náš boj o samostatnosť vykúpil krvou

 

3. decembra odprisahali tentoraz dva dobrovoľnícke zbory Slovákov vernosť rakúskemu cisárovi a slovenskému národu, pričom boli začlenené do jeho armády. Väčší pod velením Bloudeka a menší bol pod velením Janečka a neskôr Francisciho. Prvý zbor generála Kristiána Götza aj aktívne zasiahol do boja, a to hlavne v oblasti Čadce a Žiliny, neskôr Prešova. Aktívne pomáhal obsadzovať stredné severné a nakoniec i východné Slovensko do cisárskych rúk. Za to druhý dobrovoľnícky zbor rakúsky veliteľ Šimunič využíval len na podradné práce ako stráženie, zásobovanie a opevňovanie. V priamom boji v podstate nezasiahol. Celkovo cisárska armáda na čele s generálom Windischgrätzom začala v polovici decembra obsadzovať Uhorsko a 5. januára 1849 obsadila Pešť. Uhorská vláda sa spolu so snemom presťahovala do Debrecína. Cisár František Jozef I. rozpustil ríšsky snem a vydal  7.3. 1849 oktrojovanú ústavu, ktorá síce uznala zrušenie poddanstva a formálne zaručovala občiansku rovnosť a rovnoprávnosť národov monarchie, ale spôsob, akým bola vydaná, vyvolal veľké sklamanie. Slováci vyslali 13. marca delegáciu k cisárovi s požiadavkou odčleniť Slovensko od Uhorska a zaradiť ho ako veľkokniežatstvo priamo pod rakúsku správu, čomu samozrejme nevyhovel.

 

Slovenské dobrovoľnícke výpravy: Keď sa náš boj o samostatnosť vykúpil krvou

 

Opäť rástli sympatie k maďarskej strane. Maďarská armáda do konca apríla vytlačila cisársku armádu takmer z celého Uhorska. 14. apríla 1849 v Debrecíne Uhorský snem detronizoval (zosadil z uhorského trónu) Habsburgovcov a vyhlásil úplnú samostatnosť Uhorska a vymenoval Ľudovíta Košuta za jeho guvernéra. František Jozef I. sa preto medzitým dohodol s ruským cárom Mikulášom I. o intervencii ruských vojsk do Uhorska, a tak bola porazená maďarská armáda. 13.8. 1849 kapitulovala maďarská armáda pri Világoši (pri Arade).  K tejto porážke opäť za podpory rakúskej vlády a jej ministerstva obrany v priebehu júna až augusta 1849 chcela prispieť tretia, tzv. letná výprava slovenských dobrovoľníkov. Na jej čelo na žiadosť slovenských vodcov Viedeň menovala už v máji majora H. Lewartowského. Veľkú iniciatívu pri vojenskom organizovaní vyvinuli najmä J. Francisci a Š. M. Daxner. Do bojov pred maďarskou kapituláciou však nezasiahli, ale zohrali dôležitú úlohu pri pacifikovaní maďarských partizánov, hlavne na strednom Slovensku v banských mestách v oblasti Turca, Horehronia, Liptova a Gemera. Obnovovali verejný poriadok a zakladali dočasnú správu pod slovenským velením. Pripravovali sa na osamostatnenie sa od Uhorska, k čomu opätovne nedošlo, pretože cisárska armáda v novembri 1849 tieto dobrovoľnícke zbory rozpustila a po porážke revolúcie bola v Uhorsku nastolená vojenská diktatúra.

 

Slovenské dobrovoľnícke výpravy: Keď sa náš boj o samostatnosť vykúpil krvou

 

Avšak zrušenie poddanstva a rovnosť všetkých obyvateľov pred zákonom zostali zachované. Národnostné ambície Slovanov a s nimi aj Slovákov ostali nenaplnené, avšak po prvý raz v našej modernej histórii náš národ vystúpil vojensky za svoje záujmy a z veľkej časti aj pod vlastným vedením, takže slovenské dobrovoľnícke výpravy mali veľký význam najmä z hľadiska národnej hrdosti.

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Ohodnoť článok
43
Zdieľaj článok
Hodnotenie tohto článku je dostupné len s aktívnym predplatným REFRESHER+.
Predplatiť si
Zrušiť
Pri hodnotení článku nastala chyba. Skús sa nanovo prihlásiť a znova ohodnotiť článok.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
NAHOR
Najčítanejšie
Domov
Zdielať
Diskusia
Hľadať
Viac
Zapni upozornenia a už ti nič neujde!

Chceš vedieť čo sa deje a mať prehľad? Dostávaj upozornenia o najhorúcejších správach na Refresheri.

(Príklady: Horel Notre Dame, Zomrel Mac Miller, Trailer na Avengerov)
(Príklady: Sagan skončil prvý, Nový zákon s vplyvom na moderných ľudí, Dnes nás čaká zatmenie slnka)
Ak chceš, aby sme ti poslali takmer všetky novinky, vyber túto možnosť.
Záleží nám na súkromí čitateľov. Práve aj z toho dôvodu ti poskytujeme detailné informácie o tom, ako využívame súbory cookies a iné technológie zabezpečujúce správne fungovanie a rozvoj stránky. Pre viac informácií si prečítaj naše Zásady ochrany osobných údajov , kde nájdeš ako používame súbory cookies, prípadne sa oboznám Podmienkami používania portálu platných od 24.5.2018. Spracovaniu cookies môžeš zabrániť, alebo zmeniť svoje preferencie v nastaveniach internetového prehliadača, prípadne pre detailnejšie nastavenie klikni na viac možností nižšie.
Upozornenie na právo nastavenia ochrany osobných údajov na Refresheri

Vzhľadom na existujúce a aj chystané zmeny v zákonoch ti dávame možnosť detailného nastavenia spracovania osobných údajov a preferencií spojených so spracovaním osobných údajov.

Prečítaj si možnosti, posuň zobrazenie nadol, nastav si svoje preferencie a klikni na tlačidlo súhlasím, keď budeš chcieť pokračovať do služieb Refresheru. Súbory cookie sú životne dôležitou súčasťou technológie v tvojom prehliadači. Sú natoľko dôležité, že ich budeme musieť použiť pre zapamätanie si toho, že si toto okno potvrdil/a, v opačnom prípade by sme ti ho museli zobrazovať znova a znova.

Údaje, ktoré spracovávame, keď používaš Refresher
Zo strany Refresheru zbierame tieto osobné údaje:
 • Keď navštíviš Refresher, uchovávame si informácie o tom, ktoré články si prečítal, identifikátory zariadenia a prehliadača, časť IP adresy, alebo IP adresu v prípade prihlásenia do účtu, súbory cookie a poloha.
 • Pri prihlásení do účtu e-mailovú adresu
Prečo zbiera Refresher tieto údaje:
 • Na zlepšenie kvality našich web stránok a vývoj nových webových služieb
 • Na vykonávanie analýz a meraní, s cieľom pochopiť, ako sú naše web stránky využívané
 • Na to, aby sme nezobrazovali obsah, ktorý si už videl
 • Pre zobrazovanie prispôsobenejší obsah, ako sú napríklad relevantnejšie články
 • Pre schopnosť identifikovať ťa ako užívateľa pri prihlasovaní do svojho účtu
Zbierame údaje pre partnerov a reklamné siete:
 • identifikátory zariadenia a prehliadača, časť IP adresy, súbory cookie a poloha.
Prečo zbierame tieto údaje pre partnerov, tretie strany a reklamné siete:
 • Na to, aby mohli fungovať a zobrazovali relevantnejšie a užitočnejšie reklamy.
Zoznam reklamných sietí a nastavenia reklám

Nevyhnutné osobné údaje - cookies - pre zobrazovanie reklám zbierame pre nasledujúce spoločnosti:

Google (Google Ireland, 3RD FLOOR ,GORDON HOUSE ,BARROW STREET, Dublin, ID: 368047)
Formulár kontakt v súvilosti s osobnými údajmi >

AdForm (AdForm Aps,Wildersgade 10B, 1. Sal., DK-1408, Copenhagen, Denmark, ID: 26434815)
Kontaktné údaje pre najbližšiu pobočku >

Seznam (Seznam.cz, a.s, Radlická 3294/10, 150 00, Praha 5, 26168685)
Kontaktné údaje pre najbližšiu pobočku >

 

Možnosť vypnúť si personalizovanie reklám a zbieranie osobných údajov pre jednotlivých partnerov:

Upraviť nastavenia typov reklám Google - personalizovanie od spoločnosti Google

Upraviť nastavenia typov reklám AdForm - personalizovanie od spoločnosti AdForm

 

Svoje nastavenia pre všetky ostatné reklamné siete, aj tie, ktoré na Refresheri nenájdeš, si vieš prezrieť na stránke youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices

Meranie návštevnosti

Google, Služba Google Analytics (Google Ireland, 3RD FLOOR ,GORDON HOUSE ,BARROW STREET, Dublin, ID: 368047)

Vlastníci webových stránok používajú na zlepšenie funkčnosti svojich stránok údaje zhromaždené službou Google Analytics. Zhromažďovanie údajov môžete deaktivovať tak, že si stiahnete a nainštalujete doplnok pre svoj prehliadač.

Stiahnuť doplnok pre prehliadač

Gemius (Gemius s.r.o. Na Výsluní 201/13 100 00 Praha 10 Česká republika)

Spoločnosť Gemius podobne ako služba Google Analytics vyhodnocuje a meria návštevnosť na niektorých webových stránkach. Na meranie využíva Cookies, ktoré si môžeš deaktivovať vo svojom prehliadači.

Hotjar (Hotjar Limited, company number C 65490, Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta)

Hotjar využívame na analýzu návštevnosti a správanie sa užívateľov. Vytvára nám mapu aktivity návštevníkov, na webových stránkach, ktoré vizualizuje a vyhodnocuje. Tieto informácie nie sú zbierané vždy, nikdy nie sú spárovateľné s aktivitami užívateľov a teda nie je možné identifikovať jednotlivcov, ale Hotjar ti môže nastaviť súbory Cookies.

Ovládacie prvky súvisiace s prehliadačom

Nastavenia súborov cookie

Súbory cookie sú životne dôležitou súčasťou technológie vo vašom prehliadači a slúžia na zlepšenie prostredia pri používaní internetu.

Ak napríklad na určitom webe nastavíte predvolený jazyk, súbory cookie pomôžu prehliadaču zapamätať si túto voľbu. Niektoré alebo všetky súbory cookie môžete tiež zablokovať, to však môže viesť k zastaveniu fungovania niektorých funkcií na internete.

Mnoho webov napríklad vyžaduje zapnuté súbory cookie vtedy, keď sa chcete prihlásiť. Informácie o tom, ako upraviť nastavenia súborov cookie, nájdete v zdrojoch pomocníka vášho prehliadača.

Zásady ochrany osobných údajov

Prečítaj si naše Zásady ochrany osobných údajov

Ďalšie informácie o tom, ako Refresher používa na zlepšenie služieb
 • Prihlasovanie - pre účely prihlasovania potrebujeme tvoju emailovú adresu.
 • Prispôsobenie - pre zistenie toho, čo ťa zaujíma, vytvárame tvoj unikátny profil. Ak nejaké informácie pozbierame, nájdeš ich vo svojich nastaveniach súkromia a profil môžeš upraviť, alebo zmeniť, alebo celé personalizovanie vymazať.
Ako zmeniť nastavenia spracovania osobných údajov?

Ak zmeníte názor, kedykoľvek tieto údaje môžete zmeniť na adrese https://refresher.sk/nastavenia/sukromie.
Ak nechceš vidieť toto okno, ak nás navštívíš z iného zariadenia alebo prehliadača, prihlás sa a tvoje preferencie si zapamätáme.