Prepnúť do nočného režimu
Prepnúť do denného režimu
Utorok 15. 10. 2019 meniny má Terézia

hľadaj na refresheri

Uložený článok nájdeš
v ponuke používateľa.
Odporúčame zapnúť browser notifikácie, ak budeš prihlásený na Refresher s týmto zariadením.
Zaujímavosti - Veci
2
Michal Beňo
19. jún 2019, 10:43

Nútená prostitúcia v táboroch smrti či mužské gejše. Dejiny najstaršieho remesla skrývajú množstvo protikladov

Jediný obchodný artikel objavujúci sa vo všetkých civilizáciách.

Michal Beňo
19. jún 2019, 10:43
Nútená prostitúcia v táboroch smrti či mužské gejše. Dejiny najstaršieho remesla skrývajú množstvo protikladov
Zdroj: wikipedia.org
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
2
Uložiť na neskôr.
Uložený článok nájdeš
v ponuke používateľa.

Všetky ľudské profesie a remeslá majú svoje vlastné bohaté dejiny, no iba jedno „zamestnanie“ sa označuje za to najstaršie. Predajná láska a jej počiatky, či už v akejkoľvek forme, siahajú snáď až do temnej doby praveku.

 

Prostitúcia sa ako najstaršie remeslo objavuje prakticky u všetkých ranných starovekých civilizácií, ktoré mali aspoň minimálne vyvinutú infraštruktúru a fungujúci obchod.

 

Tieto základné piliere spoločnosti nakoniec premietli sexuálne služby do role jedného z najžiadanejších predajných artiklov.

 

 

Nebolo tomu tak vždy a medzi prevažne loveckým ľudom a malými klanmi existovala takzvaná hosťovská prostitúcia, dodnes zaužívaná v niektorých afrických kmeňoch.

 

V tomto prípade domáci pán ponúkne dcéru, ženu alebo slúžku ako svoj majetok – dar pocestnému. Hosť môže pri žene ležať a mať s ňou pohlavný styk, pričom nevadí, keď otehotnie, to je pre domáceho výhoda prečistenia krvi a prínos do rodového genofondu.

 

Návštevník má zas na oplátku ponúknuť komunite nejaký hmotný dar.

 

História prostitúcie

 

Všeobecne sa dá konštatovať, že v období staroveku bola prostitúcia bežným či dokonca veľmi rozšíreným javom. Prostitútky sú priamo zmienené napríklad v starom zákonníku kráľa Chammurapiho z 18. storočia pred n. l.

 

Babylonský mocipán vo svojej zbierke zákonov myslel aj na ochranu dedičných práv žien, ktoré sa živili predajom lásky. Tie totiž predstavovali spoločne s vdovami jediné dve skupiny nežnejšieho pohlavia bez mužských autorít.

 

Podľa zmienených nariadení mohli prostitútky voľne disponovať a pracovať s darmi svojich otcov. V prípade dedičstva po otcovi síce spravovali majetok v podobe polí a dobytka ich bratia, no zo zákona im náležal príslušný podiel obilia, oleja a mlieka.

 

 

Z tejto skutočnosti je zrejmé, že prostitúcia bola v starobabylonskej ríši bežnou záležitosťou a do značnej miery aj tolerovaná miestnou vládou.

 

V týchto časoch sme tiež svedkami vzniku posvätnej prostitúcie, kde sa ako dar a obeť božstvu vykonávala nútená sexuálna činnosť.

 

História prostitúcie

 

Obdobie antiky je možné nazvať zlatým vekom najstaršieho remesla.

 

V starovekom Grécku, pre výhradne mužskú klientelu, boli podľa vtedajších prameňov rozdeľované prostitútky do troch skupín: pornai (z ktorého neskôr vzišli slová ako porno alebo pornografia) – sexuálne otrokyne a otroci, ďalej slobodné pouličné prostitútky a nakoniec takzvané hetaery – vzdelané spoločníčky poskytujúce okrem sexu aj kultúrne alebo umelecké zážitky.

 

Ženy patriace do tejto skupiny sa tešili významnému spoločenskému postaveniu, ktorému sa mnohokrát nepribližovali žiadne iné slobodné ženy danej doby.

 

Podľa dobových spisov zaviedol v 6. storočí politický reformátor Solón v ľudnatých častiach Grécka dokonca štátom podporované nevestince.

 

História prostitúcie

 

V budovách hriechu pôsobili najmä príslušníčky skupiny pornai, ktoré boli dostupné slobodným občanom nehladiac na ich finančný príjem.

 

Prostitúcia potom zostala legálna počas celého klasického obdobia Grécka a Ríma i napriek tomu, že niektorí rímski cisári, ovplyvnení kresťanstvom, od nej svojich poddaných skôr odhovárali. Počet rímskych nevestincov však svedčia o nepretržitej popularite medzi Rimanmi.

 

 

Je známe, že niektorí rímski cisári nútili k prostitúcii aj vydaté ženy z aristokratických kruhov. Gaius Caligula dokonca údajne zaviedol akýsi luxusný nevestinec v jednom z krídel cisárskeho paláca.

 

Šialený cisár rovnako uvalil na toto remeslo daň, ktorá mnohokrát financovala nákladné stavby a dlhotrvajúce vojenské výpravy.

 

História prostitúcie

 

Už v tomto období sa však taktiež naplno ukázali tienisté stránky najstaršieho remesla – napríklad organizované zhromažďovanie nezaopatrených detí do nekontrolovaných sirotincov spôsobilo rozšírenie sexuálneho otroctva či detskej prostitúcie.

 

Sexuálne otroctvo bolo taktiež častou formou trestu a nevyhnutným osudom pre mnohých dlžníkov, zločinov či vojnových zajatcov.

 

Dražby sexuálnych otrokov prebiehali verejne. Majetní patricijovia si však často vyberali v súkromných dražbách.

 

Nebolo pritom neobvyklé, keď si bohatý Riman takto zaopatril napríklad niekoľko mladých chlapcov – v týchto časoch bola totiž homosexualita a bisexualita celkom bežná a mnohokrát vyzdvihovaná súdobými autormi.

 

História prostitúcie

 

Nútená prostitúcia bola rovnako legálnym prostriedkom trestu pre usvedčené kriminálničky. Rímske nevestince zvané lupnária boli vo všetkých väčších mestách veľmi početné a slúžili rozmanitej klientele.

 

Priemerná dĺžka života prostitútok na území Rímskeho impéria a jeho provincií pochopiteľne nebola príliš vysoká – zvyčajne zomierali v mladom veku následkom fyzického násilia alebo pohlavných chorôb.

 

NAČÍTAŤ CELÝ ČLÁNOK BEZPLATNE
Podpor tvorbu kvalitného obsahu
Roky tvoríme kvalitné autorské články, ktoré nikde inde nenájdeš. Ak chceš viac takýchto článkov, predplať si REFRESHER+ a dostaneš ďalšie výhody.
CHCEM PODPORIŤ

 

V ojedinelých prípadoch však tieto ženy dokázali získať slobodu a živili sa často ako ľudové liečiteľky či pôrodné asistentky.

 

História prostitúcie

 

V priebehu stredoveku sa s predajnou láskou stretávame predovšetkým v mestských aglomeráciách. Rímskokatolícka cirkev síce pozerala na všetky formy nemanželskej sexuálnej aktivity ako na hriech, prostitúcia však bola zvyčajne tolerovaná.

 

Dôvodom bol jednak biblický príbeh Márie Magdalény, ale i prostá obava z toho, že zákaz najstaršieho remesla povedie k ešte väčšiemu zlu v podobe znásilňovania, sodomie, pedofílie sebaukájania.

 

Proti úplnému zákazu prostitúcie vystúpil už jeden z cirkevných otcov, Svätý Augustín, a istá forma tolerancie, i keď dosť kolísavá, platila takmer počas celého obdobia stredoveku. Objavili sa však aj výrazné výhrady a mnohí ortodoxní cirkevní hodnostári opakovane volali po náprave predajných žien.

 

História prostitúcie

 

S koncom Rímskeho impéria sa prostitúcia pomaly menila na výnosné a dobre organizované obchodné odvetvie.

 

K tomu prispeli najmä ostré cirkevné výhrady voči otroctvu a postupné upevňovanie obchodných vzťahov v rannej stredovekej spoločnosti.

 

Prostitútky mali často jasne vyčlenené ulice alebo miesta, kde svoje remeslo mohli prevádzkovať. V mnohých mestách však boli vykázané z okruhu hradieb a pôsobili iba vo vonkajších oblastiach aglomerácie.

 

V južnej Európe, a neskôr taktiež vo väčšine ďalších európskych krajinách, boli zakladané občianske nevestince.

 

Zatiaľ čo v ich priestoroch bol personál úplne legitímny, mimo týchto domov hriechu už bola prostitúcia považovaná za protizákonnú.

 

História prostitúcie

 

Nie je tiež tajomstvom, že v stredoveku prevádzkovali nevestince aj vysokopostavení cirkevní činitelia, v Anglicku napríklad biskup z Winchesteru. Podobné prípady sa na prelome 14. a 15. storočia objavovali aj v susednej Prahe.

 

Iná prekvapivá štatistika pochádza zo stredovekého Francúzska. V priebehu 14. storočia tvorili okolo 20 % klientely súkromných nevestincov vo francúzskom Dijone príslušníci duchovenstva.

 

Prostitúcia pochopiteľné kvitla taktiež v období krížových výprav. Rád nemeckých rytierov, známy asketickými sľubmi čistoty, si napríklad v hlavnom sídle zriadil súkromný nevestinec oficiálne vydržiavaný miestnou rehoľou.

 

História prostitúcie

 

Odlišné nebolo postavenie prostitútok ani oblastiach pod vplyvom islamu. Už v 7. storočí prehlásil Mohamed, že prostitúcia je zakázaná a bola teda teoreticky považovaná za hriech.

 

I napriek tomu zostal arabský obchod so sexuálnymi otrokyňami bežným javom prakticky počas celého obdobia stredoveku a ranného novoveku. Veľké množstvo žien z oblasti Kaukazu, Ázie, severnej Afriky aj Európy tak bolo nútených k prostitúcii v háremoch arabského sveta.

 

História prostitúcie

 

V renesančnej Európe sa pohľad na sexualitu v niektorých ohľadoch uvoľnil, pričom sme svedkami rozkvetu kurtizán – spoločensky akceptovanej formy prostitúcie.

 

U mnohých panovníckych a šľachtických párov začalo byť napríklad bežné, že manželia žili oddelene. V manželstve išlo predovšetkým o zaistenie následníctva a sledovania mocenských či diplomatických cieľov.

 

Sexuálny kontakt sa mnohokrát obmedzoval iba na splodenie potomka a následníka trónu, zatiaľ čo plnohodnotný milostný život viedol kráľ a prípadne taktiež kráľovná so svojimi oficiálnymi milencamikonkubínami.

 

História prostitúcie

 

Najviac uvoľnené mravy fungovali v Taliansku, severná Európa bola v začiatkoch podstatne miernejšia. Koloniálne veľmoci, akými bolo v 16. storočí Portugalsko, získavali praktické skúsenosti s prostitúciou najmä vďaka námorníkom.

 

Tí sa v novovytvorených kolóniách niekedy priamo zapájali do obchodu s bielym mäsom, unášali napríklad japonské ženy a neplnoleté dievčatá, ktoré následne nútili k prostitúcii na palubách svojich lodí alebo v prístavných mestách.

 

História prostitúcie

 

V mnohých krajinách Európy sa však prostitúcia začala znova kriminalizovať a viac kontrolovať koncom 15. storočia, keď v Neapole prepukla veľká epidémia syfilisu. K nej došlo v roku 1494 a je pravdepodobné, že súvisela s Kolumbovými zaoceánskymi výpravami.

 

V tej dobe bolo v Ríme evidovaných cez 7000 prostitútok, v Benátkach dokonca 11 000, a to boli počítané iba ženy v nevestincoch, nie na ulici. Pohlavné choroby mohli do Európy zavliecť vracajúci sa námorníci, ktorí sa na americkom kontinente chovali viac než priateľsky k miestnym domorodým ženám.

 

V nasledujúcich desaťročiach sa epidémie pohlavne prenosných chorôb začali pravidelne opakovať, čo prinieslo ďalšiu vlnku kritiky na verejné domy hriechu.

 

História prostitúcie

 

S príchodom protestantstva už bola prostitúcia v mnohých oblastiach považovaná za hriešnu, pričom nasledovali úspešné i neúspešné pokusy o jej postavenie mimo zákon.

 

Prostitútky boli niekedy nútené odlíšiť sa od počestných žien a nosiť výrazné prvky, chápané niekedy dokonca ako znamenie hanby, v podobe určitého predmetu, písmena či vyholenej hlavy. Týmto smerom však išiel vývoj predovšetkým v našich civilizačných kruhoch.

 

V mnohých mimoeurópskych kultúrach bol prístup k prostitúcii podstatne menej prísny a ženy s touto profesiou sa bežne zúčastňovali verejného života, vystupovali v divadelných predstavenia a ich spoločenské postavenie mohlo byť relatívne vysoké.

 

História prostitúcie

 

V Japonsku boli vysokopostavenými kurtizánami takzvané oiran, rozšírené najmä v období medzi rokmi 1600 až 1868. Oiran museli prejsť kurzami tanca, poézie, hudby či kaligrafie. Rovnako ako neskôr gejše tak svojim klientom poskytovali omnoho viac než iba sexuálne služby.

 

Tieto kultivované spoločníčky z uzavretých a prísne strážených mestských štvrtí si obyčajne mohli dovoliť vydržiavať iba najvplyvnejší a najbohatší muži v daných komunitách.

 

Počas 18. storočia začali byť oiran vytlačované gejšami, ktoré boli dostupné aj priemerne finančne situovaným mužom a postupom času sa stali celkovo obľúbenejšími. Týmito známymi luxusnými spoločníčkami boli najprv muži, až neskôr sa toto povolanie ustálilo ako výhradne ženské.

 

Ich hlavnou úlohou bolo poskytovať profesionálnu zábavu a samotný pohlavný akt rozhodne nebol automaticky očakávaný.

 

História prostitúcie

 

Medzi najsmutnejšie udalosti v dejinách najstaršieho remesla modernej éry patrí taktiež nútená prostitúcia, či skôr brutálne znásilňovanie čínskych žien, ktorého sa dopúšťali japonskí cisárski vojaci v 30. rokoch minulého storočia.

 

Podľa niektorých údajov bolo asi 80 až 300-tisíc dievčat a žien v Japoncami okupovaných územiach donútených slúžiť vo vojenských nevestincoch.

 

K podobným udalostiam, i keď v podstatne menšom počte, však dochádzalo aj v Európe, kde si nemecké sily Wermachtu a SS zaviedli vlastné verejné domy. Pracovali v nich najmä ženy z koncentračných táborov alebo politicky nežiaduce osoby.

 

História prostitúcie

 

Prostitúcia v modernej dobe prešla aspoň vo vyspelej spoločnosti značnou premenou a hlavne využívanie rôznych druhov antikoncepcie a zdravotných prehliadok výrazne znížilo výskyt epidémií pohlavných chorôb.

 

Nelegálna prostitúcia a s ňou spojená kriminalita však zostáva stále pálčivým problémom dnešných dní.

 

Snáď aj preto je doposiaľ prostitúcia v západnej spoločnosti obecne považovaná za opovrhnutia hodnú, podradnú a dobrým mravom odporujúcu činnosť.

Pridaj sa k tým, ktorí nas podporili. Predplať si R+ VIAC
Ohodnoť článok
32
Zdieľaj článok
Hodnotenie tohto článku je dostupné len s aktívnym predplatným REFRESHER+.
Predplatiť si
Zrušiť
Pri hodnotení článku nastala chyba. Skús sa nanovo prihlásiť a znova ohodnotiť článok.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ako neregistrovaný si prečítal už 1/40 článkov tento mesiac. Prihlás sa pre neobmedzený prístup. Ako neregistrovaný si prečítal už 1/40 článkov za mesiac. PRIHLÁSIŤ / REGISTROVAŤ PRIHLÁSIŤ
Najčítanejšie
Záleží nám na súkromí čitateľov. Práve aj z toho dôvodu ti poskytujeme detailné informácie o tom, ako využívame súbory cookies a iné technológie zabezpečujúce správne fungovanie a rozvoj stránky. Pre viac informácií si prečítaj naše Zásady ochrany osobných údajov , kde nájdeš ako používame súbory cookies, prípadne sa oboznám Podmienkami používania portálu platných od 24.5.2018. Spracovaniu cookies môžeš zabrániť, alebo zmeniť svoje preferencie v nastaveniach internetového prehliadača, prípadne pre detailnejšie nastavenie klikni na viac možností nižšie.
Upozornenie na právo nastavenia ochrany osobných údajov na Refresheri

Vzhľadom na existujúce a aj chystané zmeny v zákonoch ti dávame možnosť detailného nastavenia spracovania osobných údajov a preferencií spojených so spracovaním osobných údajov.

Prečítaj si možnosti, posuň zobrazenie nadol, nastav si svoje preferencie a klikni na tlačidlo súhlasím, keď budeš chcieť pokračovať do služieb Refresheru. Súbory cookie sú životne dôležitou súčasťou technológie v tvojom prehliadači. Sú natoľko dôležité, že ich budeme musieť použiť pre zapamätanie si toho, že si toto okno potvrdil/a, v opačnom prípade by sme ti ho museli zobrazovať znova a znova.

Údaje, ktoré spracovávame, keď používaš Refresher
Zo strany Refresheru zbierame tieto osobné údaje:
 • Keď navštíviš Refresher, uchovávame si informácie o tom, ktoré články si prečítal, identifikátory zariadenia a prehliadača, časť IP adresy, alebo IP adresu v prípade prihlásenia do účtu, súbory cookie a poloha.
 • Pri prihlásení do účtu e-mailovú adresu
Prečo zbiera Refresher tieto údaje:
 • Na zlepšenie kvality našich web stránok a vývoj nových webových služieb
 • Na vykonávanie analýz a meraní, s cieľom pochopiť, ako sú naše web stránky využívané
 • Na to, aby sme nezobrazovali obsah, ktorý si už videl
 • Pre zobrazovanie prispôsobenejší obsah, ako sú napríklad relevantnejšie články
 • Pre schopnosť identifikovať ťa ako užívateľa pri prihlasovaní do svojho účtu
Zbierame údaje pre partnerov a reklamné siete:
 • identifikátory zariadenia a prehliadača, časť IP adresy, súbory cookie a poloha.
Prečo zbierame tieto údaje pre partnerov, tretie strany a reklamné siete:
 • Na to, aby mohli fungovať a zobrazovali relevantnejšie a užitočnejšie reklamy.
Zoznam reklamných sietí a nastavenia reklám

Nevyhnutné osobné údaje - cookies - pre zobrazovanie reklám zbierame pre nasledujúce spoločnosti:

Google (Google Ireland, 3RD FLOOR ,GORDON HOUSE ,BARROW STREET, Dublin, ID: 368047)
Formulár kontakt v súvilosti s osobnými údajmi >

AdForm (AdForm Aps,Wildersgade 10B, 1. Sal., DK-1408, Copenhagen, Denmark, ID: 26434815)
Kontaktné údaje pre najbližšiu pobočku >

Seznam (Seznam.cz, a.s, Radlická 3294/10, 150 00, Praha 5, 26168685)
Kontaktné údaje pre najbližšiu pobočku >

 

Možnosť vypnúť si personalizovanie reklám a zbieranie osobných údajov pre jednotlivých partnerov:

Upraviť nastavenia typov reklám Google - personalizovanie od spoločnosti Google

Upraviť nastavenia typov reklám AdForm - personalizovanie od spoločnosti AdForm

 

Svoje nastavenia pre všetky ostatné reklamné siete, aj tie, ktoré na Refresheri nenájdeš, si vieš prezrieť na stránke youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices

Meranie návštevnosti

Google, Služba Google Analytics (Google Ireland, 3RD FLOOR ,GORDON HOUSE ,BARROW STREET, Dublin, ID: 368047)

Vlastníci webových stránok používajú na zlepšenie funkčnosti svojich stránok údaje zhromaždené službou Google Analytics. Zhromažďovanie údajov môžete deaktivovať tak, že si stiahnete a nainštalujete doplnok pre svoj prehliadač.

Stiahnuť doplnok pre prehliadač

Gemius (Gemius s.r.o. Na Výsluní 201/13 100 00 Praha 10 Česká republika)

Spoločnosť Gemius podobne ako služba Google Analytics vyhodnocuje a meria návštevnosť na niektorých webových stránkach. Na meranie využíva Cookies, ktoré si môžeš deaktivovať vo svojom prehliadači.

Hotjar (Hotjar Limited, company number C 65490, Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta)

Hotjar využívame na analýzu návštevnosti a správanie sa užívateľov. Vytvára nám mapu aktivity návštevníkov, na webových stránkach, ktoré vizualizuje a vyhodnocuje. Tieto informácie nie sú zbierané vždy, nikdy nie sú spárovateľné s aktivitami užívateľov a teda nie je možné identifikovať jednotlivcov, ale Hotjar ti môže nastaviť súbory Cookies.

Ovládacie prvky súvisiace s prehliadačom

Nastavenia súborov cookie

Súbory cookie sú životne dôležitou súčasťou technológie vo vašom prehliadači a slúžia na zlepšenie prostredia pri používaní internetu.

Ak napríklad na určitom webe nastavíte predvolený jazyk, súbory cookie pomôžu prehliadaču zapamätať si túto voľbu. Niektoré alebo všetky súbory cookie môžete tiež zablokovať, to však môže viesť k zastaveniu fungovania niektorých funkcií na internete.

Mnoho webov napríklad vyžaduje zapnuté súbory cookie vtedy, keď sa chcete prihlásiť. Informácie o tom, ako upraviť nastavenia súborov cookie, nájdete v zdrojoch pomocníka vášho prehliadača.

Zásady ochrany osobných údajov

Prečítaj si naše Zásady ochrany osobných údajov

Ďalšie informácie o tom, ako Refresher používa na zlepšenie služieb
 • Prihlasovanie - pre účely prihlasovania potrebujeme tvoju emailovú adresu.
 • Prispôsobenie - pre zistenie toho, čo ťa zaujíma, vytvárame tvoj unikátny profil. Ak nejaké informácie pozbierame, nájdeš ich vo svojich nastaveniach súkromia a profil môžeš upraviť, alebo zmeniť, alebo celé personalizovanie vymazať.
Ako zmeniť nastavenia spracovania osobných údajov?

Ak zmeníte názor, kedykoľvek tieto údaje môžete zmeniť na adrese https://refresher.sk/nastavenia/sukromie.
Ak nechceš vidieť toto okno, ak nás navštívíš z iného zariadenia alebo prehliadača, prihlás sa a tvoje preferencie si zapamätáme.