Zakladateľ 0100 Campus: Vytvárať hodnotu znamená robiť na svojom projekte 12 až 14 hodín denne (Rozhovor)
1/4