Kobyla na Silvestra potratila žriebä kvôli ohňostrojom. Hluk priamo nad ohradou skončil stratou mláďatka
1/2