Elektrickým BMWi i3-kami sa už pýši aj bratislavská mestská polícia
1/6