Slovenský majiteľ predáva svoj 1500-koňový Chiron za viac ako 3 milióny €
1/15

Foto: http://www.kevinvanc.com