Prepnúť do nočného režimu
Prepnúť do denného režimu
Štvrtok 19. 9. 2019 meniny má Konštantín

hľadaj na refresheri

Uložený článok nájdeš
v ponuke používateľa.
Odporúčame zapnúť browser notifikácie, ak budeš prihlásený na Refresher s týmto zariadením.
Zaujímavosti - Veci
3
Antonín Havlík
Adam Smeták
28. október 2018, 10:28

Zhrnutie udalostí 28. októbra. Ako vznikal Československý štát?

Dnes je tomu sto rokov, čo na Václavskom námestí bola vyhlásená Československá republika.

Antonín Havlík
Adam Smeták
28. október 2018, 10:28
Zhrnutie udalostí 28. októbra. Ako vznikal Československý štát?
Zdroj: Archiv hlavního města Praha
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
3
Uložiť na neskôr.
Uložený článok nájdeš
v ponuke používateľa.

Píše se 28. říjen 1918. Mezi lidmi se šíří zpráva o kapitulačních podmínkách Rakouska-Uherska, které prohrálo válku. Jedním z bodů je uznání autonomie jednotlivých národů. Češi tak poprvé od roku 1526 získávají nezávislost. Lid propadá v bouřlivý jásot a plní Václavské náměstí. 

 

Ještě ten večer je vydáno prohlášení Národního výboru, zákon o zřízení samostatného státu československého, a také provolání Národního výboru ve znění:

 

„Lide československý! Tvůj odvěký sen stal se skutkem. Stát československý vstoupil dnešním dnem v řadu samostatných kulturních států světa.“ 

 

Éra staletí nesvobody je završena.

 

Co ale vedlo československý národ k touze po svobodě a vlastním státu? Pojďme si ve stručnosti přiblížit, co předcházelo 28. říjnu, a také, jak se den po dni formovala republika. 

 

 

Proč chtěli Čechoslováci vlastní stát?

Touha po samostatnosti u našeho národu vzkvétá v roce 1848, kdy se i české země chtějí připojit k proudu revolucí, jež bují napříč evropským kontinentem. Dochází k pražskému červencovému povstání, které je za velení generála Alfreda Windischgrätze brutálně potlačeno.

 

Myšlenka na autonomii ale nemizí. Čechoslováci jsou totiž uzamčeni v Rakousku-Uhersku, kde sice disponují určitou politickou mocí, ale de facto jsou nadále porobeným národem.

 

České země tvoří mezi 60 až 80 procenty ekonomiky R-U, ale peníze tečou na přestavbu Vídně a do chudších koutů monarchie. Po roce 1848 probíhá národní obrození, oživuje se český jazyk a národní hrdost. Češi chtějí autonomii, ale dlouhá léta se ani neodváží myslet na to, že by mohli mít vlastní nezávislý stát. Události po první světové válce jsou tak pro mnohé překvapením.  

 

 

Rakousko-Uhersko vyhlašuje válku Srbsku a začíná konflikt, jaký evropský kontinent ještě nepoznal.

Ve Francii založena cizinecká legie „Rota Nazdar“

Vznik české družiny, odbojové jednotky dobrovolníků, složené z Čechů žijících v Rusku. Bojovali proti Rakousku-Uhersku.
Masaryk odjíždí do Itálie, aby se setkal se zástupci jihoslovanské emigraci. Dozvídá se, že po návratu do vlasti má být zatčen. Do konce války zůstává v exilu.
Po jeho odchodu vzniká domácí výbor nesoucí název Maffie. Podporoval zahraniční akce TGM a vymezoval se vůči Rakousku-Uhersku.

 

Tomáš Garrigue Masaryk na svět přichází 7. března 1850 v Hodoníně jako syn kočího a kuchařky. Učí se kovářem, ale nakonec studuje na gymnáziu a získává titul na filosofické fakultě Vídeňské univerzity. Po škole se vydává na cesty po světě, kde v roce 1877 potkává budoucí manželku Charlottu Garrigue, dceru bohatého amerického podnikatele z New Yorku. Zakládá s ní rodinu a v roce 1882 se stěhují do Prahy kvůli jeho angažmá na Pražské univerzitě. Rok na to veřejně zpochybňuje pravost Rukopisů zelenohorského a královédvorského, které měly být důkazem kulturního dědictví Čechů.
Postupně získává autoritu a respekt a roku 1891 je zvolen za mladočeskou stranu do parlamentu ve Vídni. Kolem roku 1900 se opět staví proti názoru veřejnosti a brání židovského mladíka Leopolda Hilsnera, který je v rámci protižidovských nálad neprávem obviněn z dvojité vraždy.
Po začátku války emigruje do zahraničí a zakládá s Edvardem Benešem a Rastislavem Štefánikem Československou národní radu. Posupně se staví do čela politického odboje Čechoslováků a  14. října 1918 se stává předsedou prozatímní československé vlády. O 4 dny později ve Washingtonské deklaraci vyhlašuje samostatnost československého národa a 14. listopadu je zvolen prezidentem republiky. 

 

Ustanoveno předsednictvo Maffie ve složení: Beneš, Kramář, Rašín, Scheiner, Šámal.

„Odsuzujeme násilí, nechceme a nebudeme ho užívat. Avšak proti násilí budeme se hájiti třeba železem.“ Masaryk má slavný projev v Ženevě.
Hlava maffie, Edvard Beneš, emigruje za Masarykem.

 

 
Maffie vzniká v prosinci roku 1914 po nucené emigraci profesora T. G. Masaryka. Jejím cílem je podvracet činnost rakouských představitelů a pomáhat informacemi i aktivitami zahraničnímu Masarykovu odboji. V březnu roku 1915 je jmenováno její představenstvo ve složení: Edvard Beneš, Karel Kramář, Alois Rašín, Josef Scheiner a Přemysl Šámal.
Vedoucím skupiny je ustanoven Edvard Beneš, po jeho zářijové emigraci se role ujímá Přemysl Šámal. Už na konci roku ale rakousko-uherská policie Maffi potlačuje a za mříže dostává Karla Kramáře, Josefa Scheinera, i Aloise Rašína. Jen tak tak se vyhýbají trestu smrti a od září roku 1918 připravují nekrvavý vojenský převrat. V nově vzniklé republice obsazují důležité vládní posty. 

 

Clevelandská dohoda – vzniká první dohoda mezi Čechy a Slováky o vzniku společného státu.
Vyhlášení českého zahraničního komitétu (první politický orgán zahraničního odboje).

Zákaz používání češtiny jako úředního jazyka, zákaz knih o minulosti českého národa, zavírání knihoven.

 

 

V Paříži vzniká Československá národní rada (Masaryk, Štefánik, Dürich, Beneš) a dává dohromady dekret o vytvoření Česko-Slovenské armády.
František Josef I. umírá, nastupuje po něm Karel I.

 

Zásobování jídlem selhává, na trhu chybí zboží. V Prostějově je proto svolána hladová demonstrace, kterou vojenské jednotky nezvládají a střílí do davu. Umírá 23 lidí a dalších 80 je zraněno.

Probíhá bitva u Zborova. Nečekaným úspěchem si československá armáda získává velkou důvěru u Rusů.

Díky tomuto úspěchu v Rusku vzniká československý armádní sbor. Čítá přes 40 tisíc vojáků.

Československé legie

ve Francii jsou díky dekretu považovány za autonomní vojsko, které je politicky podřízené Československé národní radě.

 

 

V tzv. Tříkrálové deklaraci se poprvé naplno probírá otázka české samostatnosti. Vysloven návrh na spojení českých zemí se Slovenskem.

 

V reakci na tuto deklaraci vyhlašují němečtí poslanci vznik samosprávné provincie Deutschböhmen (Německé Čechy).

Vzniká československý armádní sbor v Itálii. Jde o příslib uznání budoucí republiky československé.

Čeljabinský incident, tedy událost během Ruské občanské války vede ke konfliktu mezi československými legionáři a bolševiky.

 

Píše se 14. května 1918. V Čeljabinsku stojí zadržené vlaky 3. a 6. československého střeleckého pluku. V podvečer vedle nich zastavuje vlak s maďarskými, německými a rumunskými válečnými zajatci. Českoslovenští legionáři ze soucitu hladovým mužům dávají část svých zásob a tabák.
Když se ale vlak rozjíždí, kdosi z jeho útrob háže mezi naše odbojáře kus železa a zasahuje střelce Ducháčka ze 6. střeleckého pluku. Ten s rozbitou hlavou upadá do bezvědomí. Jeho kolegové to nechtějí nechat být a běží za rozjetým vlakem až na druhé Čeljabinské nádraží, kde viníka dostihují a tlučou ke smrti. Za tento přečin je místním sovětem zatčeno deset československých legionářů.
O tři dny později zbylí legionáři zatčené kolegy osvobozují a obsazují město, v němž se zmocňují tří tisíc pušek. V průběhu dalších měsíců obsazují příslušníci Československého armádního sboru území rozloze 1 500 000 km². A to v Rusku ve středním Povolží, na jihu Sibiře, na severu Kazachstánu a severovýchodě Číny. Jejich državou je území o velikosti 19 dnešních Českých republik. Tento fakt dává Masarykovi politickou moc, která mu umožňuje lobovat za samostatné Československo.

 

Podepsání Pittsburské dohody. Ta schvaluje spojení Čechů a Slováků v samostatném státě, ve kterém má Slovensko mít svou samosprávu, parlament, soudnictví a jazyk.
Vzniká Národní výbor československý. Jde o orgán politické reprezentace, která připravovala převzít moc a formulovala zákony.
Velká Británie uznává Československou národní radu za základ budoucí vlády. 
Spojené státy americké uznávají Československou národní radu za základ budoucí vlády. 
Císař Karel I. nabízí prezidentu Wilsonovi své podmínky příměří. V podmínkách je autonomie Čechů, avšak Slováků nikoliv. Wilson ji nepřijme.
Karel I. tedy nabízí širokou autonomii, která je opět odmítnuta. Z Národního výboru československého se stává prozatímní Československá vláda.
Washingtonská deklarace vyhlášena. Obsahuje oficiální prohlášení samostatnosti Československa.

 

Washingtonská deklarace představuje vyhlášení svrchovanosti nezávislé Československé republiky. Jejím autorem je Tomáš Garrigue Masaryk a jeho spolupracovníci, kteří její finální podobu doručují Ministerstvu zahraničních věcí Spojených státu 18. října 1918.

 

Listina nastiňuje budoucí podobu nového státu a ohrazuje se vůči myšlence federalizace předestřené rakousko-uherským císařem Karlem I. Struktura a i samotný obsah vychází z americké Deklarace nezávislost a francouzské Deklarace práv člověka a občana.

 

Velká Británie uznává Prozatimní československou vládu.
Vzniká Československá republika. U pomníku sv. Václava na Václavském náměstí promlouvá kněz Isidor Zahradník a vyhlašuje samostatný Československý stát.
Kramář a Masaryk vyjednávají  republikánské zřízení státu. Prezidentem Československa se stává Masaryk.
Vzniká konflikt mezi ČSR a Maďarskem.
Národní výbor vyhlašuje Prozatímní ústavu. Jde o prozatimní text, na jehož základu vznikly nejvyšší státní orgány. Později několikrát novelizována.
Začíná parlamentní demokracie v samostatné Československé republice. První schůze prvního zákonodárného sboru samostatného Československa. Národní výbor předává svou moc Revolučnímu národnímu shromáždění.

 

 

Končí válka s Maďarskem, celé území Slovenska je totiž obsazeno československou armádou.
Vojska Maďarské republiky rad se nevzdávají a řítí se do protiútoku vtrhnutím na Slovenské území.

Československá armáda dobývá zpět území Slovenska.  

 

Události 28. října 1918 vedly k ustanovení Československého státu. Za uplynulých sto let prošel drastickým vývojem. Protrpěl téměř 50 let totalitních režimů, světovou válku, a nakonec se v roce 1993 rozdělil.

 

Z chyb minulosti je třeba se poučit a měli bychom dbát na to, aby se za nás příští generace nemusely stydět.„Humanita je náš poslední cíl národní a historický, humanita je program český.“

— Tomáš Garrigue Masaryk

Ohodnoť článok
20
Zdieľaj článok
Hodnotenie tohto článku je dostupné len s aktívnym predplatným REFRESHER+.
Predplatiť si
Zrušiť
Pri hodnotení článku nastala chyba. Skús sa nanovo prihlásiť a znova ohodnotiť článok.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ako neregistrovaný si prečítal už 1/40 článkov tento mesiac. Prihlás sa pre neobmedzený prístup. Ako neregistrovaný si prečítal už 1/40 článkov za mesiac. PRIHLÁSIŤ / REGISTROVAŤ PRIHLÁSIŤ
Najčítanejšie
Záleží nám na súkromí čitateľov. Práve aj z toho dôvodu ti poskytujeme detailné informácie o tom, ako využívame súbory cookies a iné technológie zabezpečujúce správne fungovanie a rozvoj stránky. Pre viac informácií si prečítaj naše Zásady ochrany osobných údajov , kde nájdeš ako používame súbory cookies, prípadne sa oboznám Podmienkami používania portálu platných od 24.5.2018. Spracovaniu cookies môžeš zabrániť, alebo zmeniť svoje preferencie v nastaveniach internetového prehliadača, prípadne pre detailnejšie nastavenie klikni na viac možností nižšie.
Upozornenie na právo nastavenia ochrany osobných údajov na Refresheri

Vzhľadom na existujúce a aj chystané zmeny v zákonoch ti dávame možnosť detailného nastavenia spracovania osobných údajov a preferencií spojených so spracovaním osobných údajov.

Prečítaj si možnosti, posuň zobrazenie nadol, nastav si svoje preferencie a klikni na tlačidlo súhlasím, keď budeš chcieť pokračovať do služieb Refresheru. Súbory cookie sú životne dôležitou súčasťou technológie v tvojom prehliadači. Sú natoľko dôležité, že ich budeme musieť použiť pre zapamätanie si toho, že si toto okno potvrdil/a, v opačnom prípade by sme ti ho museli zobrazovať znova a znova.

Údaje, ktoré spracovávame, keď používaš Refresher
Zo strany Refresheru zbierame tieto osobné údaje:
 • Keď navštíviš Refresher, uchovávame si informácie o tom, ktoré články si prečítal, identifikátory zariadenia a prehliadača, časť IP adresy, alebo IP adresu v prípade prihlásenia do účtu, súbory cookie a poloha.
 • Pri prihlásení do účtu e-mailovú adresu
Prečo zbiera Refresher tieto údaje:
 • Na zlepšenie kvality našich web stránok a vývoj nových webových služieb
 • Na vykonávanie analýz a meraní, s cieľom pochopiť, ako sú naše web stránky využívané
 • Na to, aby sme nezobrazovali obsah, ktorý si už videl
 • Pre zobrazovanie prispôsobenejší obsah, ako sú napríklad relevantnejšie články
 • Pre schopnosť identifikovať ťa ako užívateľa pri prihlasovaní do svojho účtu
Zbierame údaje pre partnerov a reklamné siete:
 • identifikátory zariadenia a prehliadača, časť IP adresy, súbory cookie a poloha.
Prečo zbierame tieto údaje pre partnerov, tretie strany a reklamné siete:
 • Na to, aby mohli fungovať a zobrazovali relevantnejšie a užitočnejšie reklamy.
Zoznam reklamných sietí a nastavenia reklám

Nevyhnutné osobné údaje - cookies - pre zobrazovanie reklám zbierame pre nasledujúce spoločnosti:

Google (Google Ireland, 3RD FLOOR ,GORDON HOUSE ,BARROW STREET, Dublin, ID: 368047)
Formulár kontakt v súvilosti s osobnými údajmi >

AdForm (AdForm Aps,Wildersgade 10B, 1. Sal., DK-1408, Copenhagen, Denmark, ID: 26434815)
Kontaktné údaje pre najbližšiu pobočku >

Seznam (Seznam.cz, a.s, Radlická 3294/10, 150 00, Praha 5, 26168685)
Kontaktné údaje pre najbližšiu pobočku >

 

Možnosť vypnúť si personalizovanie reklám a zbieranie osobných údajov pre jednotlivých partnerov:

Upraviť nastavenia typov reklám Google - personalizovanie od spoločnosti Google

Upraviť nastavenia typov reklám AdForm - personalizovanie od spoločnosti AdForm

 

Svoje nastavenia pre všetky ostatné reklamné siete, aj tie, ktoré na Refresheri nenájdeš, si vieš prezrieť na stránke youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices

Meranie návštevnosti

Google, Služba Google Analytics (Google Ireland, 3RD FLOOR ,GORDON HOUSE ,BARROW STREET, Dublin, ID: 368047)

Vlastníci webových stránok používajú na zlepšenie funkčnosti svojich stránok údaje zhromaždené službou Google Analytics. Zhromažďovanie údajov môžete deaktivovať tak, že si stiahnete a nainštalujete doplnok pre svoj prehliadač.

Stiahnuť doplnok pre prehliadač

Gemius (Gemius s.r.o. Na Výsluní 201/13 100 00 Praha 10 Česká republika)

Spoločnosť Gemius podobne ako služba Google Analytics vyhodnocuje a meria návštevnosť na niektorých webových stránkach. Na meranie využíva Cookies, ktoré si môžeš deaktivovať vo svojom prehliadači.

Hotjar (Hotjar Limited, company number C 65490, Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta)

Hotjar využívame na analýzu návštevnosti a správanie sa užívateľov. Vytvára nám mapu aktivity návštevníkov, na webových stránkach, ktoré vizualizuje a vyhodnocuje. Tieto informácie nie sú zbierané vždy, nikdy nie sú spárovateľné s aktivitami užívateľov a teda nie je možné identifikovať jednotlivcov, ale Hotjar ti môže nastaviť súbory Cookies.

Ovládacie prvky súvisiace s prehliadačom

Nastavenia súborov cookie

Súbory cookie sú životne dôležitou súčasťou technológie vo vašom prehliadači a slúžia na zlepšenie prostredia pri používaní internetu.

Ak napríklad na určitom webe nastavíte predvolený jazyk, súbory cookie pomôžu prehliadaču zapamätať si túto voľbu. Niektoré alebo všetky súbory cookie môžete tiež zablokovať, to však môže viesť k zastaveniu fungovania niektorých funkcií na internete.

Mnoho webov napríklad vyžaduje zapnuté súbory cookie vtedy, keď sa chcete prihlásiť. Informácie o tom, ako upraviť nastavenia súborov cookie, nájdete v zdrojoch pomocníka vášho prehliadača.

Zásady ochrany osobných údajov

Prečítaj si naše Zásady ochrany osobných údajov

Ďalšie informácie o tom, ako Refresher používa na zlepšenie služieb
 • Prihlasovanie - pre účely prihlasovania potrebujeme tvoju emailovú adresu.
 • Prispôsobenie - pre zistenie toho, čo ťa zaujíma, vytvárame tvoj unikátny profil. Ak nejaké informácie pozbierame, nájdeš ich vo svojich nastaveniach súkromia a profil môžeš upraviť, alebo zmeniť, alebo celé personalizovanie vymazať.
Ako zmeniť nastavenia spracovania osobných údajov?

Ak zmeníte názor, kedykoľvek tieto údaje môžete zmeniť na adrese https://refresher.sk/nastavenia/sukromie.
Ak nechceš vidieť toto okno, ak nás navštívíš z iného zariadenia alebo prehliadača, prihlás sa a tvoje preferencie si zapamätáme.