Reklamný kódex magazínu REFRESHER

Cieľom Kódexu obchodného oddelenia a vzťahov so Zadávateľmi reklamy je definovať základné princípy obsahovej inzercie na REFRESHERi. Opisuje vzťahy medzi obchodným oddelením spoločnosti a redakciou, a tiež požiadavky na prácu so Zadávateľmi reklamy. Taktiež slúži ako vymedzenie pojmov, právomocí a povinností. Detailné definovanie je potrebné z charakteru inzercie na portáli a obchodného modelu spoločnosti, ale aj neznalosti niektorých Zadávateľov v oblasti bežných redakčných procesov u vydavateľov.

Definicia pojmov:

REFRESHER - prevádzkovateľ webového portálu refresher.sk a refresher.cz, vlastník a tvorca obsahu na profiloch sociálnych sietí portálu.

Zadávateľ reklamy - inzerent, alebo partner, ktorý spolupracuje s obchodným oddelením alebo produkciou s cieľom získať mediálny priestor na REFRESHERi.

1. Všeobecné princípy obchodného oddelenia

2. Označovanie reklamy

3. Nezávislosť redakcie a ovplyvňovanie obsahu

4. Komunikácia Zadávateľov reklamy s redaktormi

5. Práca s podkladmi a výstupmi

6. Reportovanie

7. Zakázaný reklamný obsah

lang_PAGE_ETHICAL_CODE_73 4.11.2020.