Mercedes-Benz s novým S-kom spúšťa pilotný projekt automatizovaného parkovania bez vodiča
1/3