So Sajfom sme boli na otvorení prvej ultra-rýchlej nabíjačky v strednej a východnej Európe
4/6

Zdroj: ZSE, Západoslovenská energetika