Aj Biela noc v Košiciach bola nádherná (Fotoreport)
1/14

Zdroj: Alexander Janoško