Prepnúť do nočného režimu
Prepnúť do denného režimu
Piatok 14. 8. 2020 meniny má Mojmír

hľadaj na refresheri

Chceš dostávať notifikácie aj na tomto zariadení?
Zaujímavosti
15
Michal Beňo
24. september 2015, 20:59
Uložený článok nájdeš
v ponuke používateľa.

Samo: Franský kupec, ktorý si vďaka svojim znalostiam a odvahe vyslúžil medzi Slovanmi pozíciu kráľa

Samo sa narodil okolo roku 600, mal 12 manželiek, 22 synov, 15 dcér a 35 rokov stál na čele prvého nadkmeňového zväzu Slovanov.

Michal Beňo
24. september 2015, 20:59
Samo: Franský kupec, ktorý si vďaka svojim znalostiam a odvahe vyslúžil medzi Slovanmi pozíciu kráľa
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
15
Uložiť na neskôr.
Uložený článok nájdeš
v ponuke používateľa.

Franský kupec Samo bojoval proti Avarom v oblasti dnešnej západnej Bratislavy (Devín, Devínska Nová Ves), kde vďaka tomu získal obrovskú prestíž. Jeho ríša bola prvým pokusom Slovanov vytvoriť si vlastný štát. Na jej základoch neskôr vyrástol prvý štátny útvar západných Slovanov, Veľká Morava.

 

Hneď na začiatku treba poznamenať, že o jeho živote a osobnosti je len veľmi málo dokladov. Jediné stručné zmienky sa nachádzajú v kronike nazývanej Fredegarova. Ostatné informácie vyplývajú zväčša z archeologických nálezov a tvrdení historikov.

 

Samo sa narodil približne okolo roku 600 vo Franskej ríši. Podľa jeho činov by sme ho mohli opísať ako zámožného, vzdelaného, ale aj odvážneho muža túžiaceho po dobrodružstve a moci. Hoci Frankovia prijali kresťanstvo už okolo roku 496, v kronike je označovaný za pohana. Je veľmi pravdepodobné, že Samo Slovanov poznal, keďže Frankovia poznali otroctvo a otrokov nazývali pojmom Sclavi, čo je aj latinské i grécke pomenovanie Slovanov. Je tiež možné, že sa s nimi ako kupec často dostával do kontaktu, vďaka čomu sa dozvedel o dlhotrvajúcich bojoch medzi AvarmiSlovanmi. A aj preto zorganizoval cestu k Dunaju, ktorou cieľom bolo dodanie zbraní "otrokom" na boj proti nepríjemnému a krutému nepriateľovi.

 

Samo: Franský kupec, ktorý si vďaka svojim znalostiam a odvahe vyslúžil medzi Slovanmi pozíciu kráľa

 

Situácia v Avarskej ríši bola rozporuplná, zatiaľ čo na juhu ríše Slovania ešte roku 626 poslušne poslúchali avarského kagana a spolu s Avarmi ako pechota, takzvaní befulci, tiahli na Carihrad, na severe otvorene odmietali avarskú nadvládu. Rovnako na tom bola aj časť Slovanov žijúca na území dnešného Česka, predovšetkým na južnej Morave, ktorá bola po niekoľko rokov vystavená lúpežným nájazdom a násilnostiam. V tých časoch dorastali slovansko-avarskí miešanci ako výsledok nedobrovoľného zimného spolužitia. Vo Fredegardovej kronike sa píše: „Avari každoročne prichádzali k Slovanom prezimovať, na lôžka si brávali manželky Slovanov a ich dcéry. Okrem rôznych násilností im Slovania odvádzali poplatky synovia Avarov, ktorých splodili s manželkami a dcérami Vinidov, ďalej neznášali zlo krutosti a násilia, vzpierali sa Avarskej nadvláde a začali sa búriť.“

 

Povstanie začali a pripravili práve títo miešanci, ktorí boli vydedencami a ako jediná možnosť sa im núkala vojenská služba. Protiavarské povstanie teda pripravili skúsení vojenskí veteráni, ktorí sa vracali s dobyvačných výprav. Na prípravu povstania boli podľa nich najvýhodnejšie severné okrajové oblasti Avarskej ríše oddelené od Panónie stredným tokom Dunaja. Roku 623 sa do samotného centra povstania uberala kupecká karavánaFranskej ríše. Vojna sa už začala, obchod so zbraňami bol v plnom prúde a sľuboval ohromné zisky. „V štyridsiatom roku panovania Choltara muž menom Samo, rodom Frank z kraja Senonago, priviedol so sebou mnohých kupcov a uberal sa obchodovať k Slovanom prezývaným Vinidmi.“ Samo už vedel o slovansko-avarskej vojne, preto sa obklopil  početným vojenským sprievodom. Navyše sa dobre vyznal vo vojenskom umení a ihneď sa pridal na stranu vzbúrených Slovanov. „Keď Vinidi s vojskom zaútočili proti Avarom, kupec Samo s nimi tiež postupoval vo vojsku. A tu ukázal takú veľkú schopnosť proti Avarom, že to vzbudilo obdiv a nesmierny počet z nich bol mečom Vinidov. Vinidi, spoznajúc Samovu užitočnosť, si ho zvolili za kráľa nad sebou a tu šťastlivo panoval 35 rokov. Za jeho vlády Vinidi viedli mnohé boje proti Avarom. S jeho rozvahou a schopnosťami Vinidi vždy porazili Avarov.“ 

 

Samo: Franský kupec, ktorý si vďaka svojim znalostiam a odvahe vyslúžil medzi Slovanmi pozíciu kráľa

 

Samo sa tak roku 623 stal vládcom jazykovo jednotného územia, keď celá stredná a východná Európa hovorila jedným praslovanským jazykom s miernymi dialektmi. Je veľmi pravdepodobné, že tento jazyk ovládal ešte pred príchodom na naše územie alebo sa ho naučil veľmi rýchlo po príchode, veď medzi Slovanmi sa oženil s viacerými ženami a pohyboval sa v čisto slovanskom prostredí, kde sa nejakým spôsobom dorozumieť musel. „Tak sa stalo, že Samo založil prvú slovanskú ríšu. Oženil sa potom s dvanástimi slovanskými ženami, mal s nimi dvadsať dva synov a pätnásť dcér a šťastne vládol 35 rokov. Všetky ďalšie boje, ktoré za jeho vedenie zvádzali Slovania s Avarmi, boli víťazné." Aj keď je Samo v kronike nazývaný ako „rex“ (kráľ), jeho novo vzniknutá  ríša mala skôr charakter blízky avarskému kaganátu, čiže kmeňovému zväzu, ktorý bol posilnený sobášnou politikou. Centrum Samovej ríše sa pravdepodobne nachádzalo v oblasti Moravy, Dolného Rakúska a juhozápadného Slovenska

 

Samo: Franský kupec, ktorý si vďaka svojim znalostiam a odvahe vyslúžil medzi Slovanmi pozíciu kráľa

 

Fredegar vo svojej kronike zaznamenal aj udalosť z roku 631, kedy Slovaniapovraždili v Samovom kráľovstve franských kupcov s početným sprievodom a olúpili ich o majetok, táto udalosť bola zároveň aj začiatkom rozporov medzi franským kráľom Dagobertom a samotným Samom. Dagobert však uznával Samovu ríšu, ktorá chránila východnú hranicu Franskej ríše pred výbojnými Avarmi. Dokazuje to aj fakt, že na prešetrenie tejto udalosti vyslal ku Samovi vyslanca a nie vojenskú výpravu. Vyslanec Sycharius však neúctivo požadoval ako náhradu za vraždu kupcov tovar, ktorý bol ulúpený. Sychraiovu drzosť priznáva aj Fredegar, ktorý zapísal, že Sycharius ako „pochabý vyslanec“ vyriekol slová  „ktoré mu kráľom neboli uložené“. Samo sa nedal zastrašiť, chcel ustanoviť diplomatické rokovanievyšetriť, čo sa vlastne stalo a kto je za čin naozaj vinný. Sycharius očakával zjavne niečo iné, pretože sa neovládol a vyhlásil, že: „Samo a ľud jeho ríše vraj je povinný službou Dagobertovi“. Na tieto slová Samo zmierlivo odvetil: „Aj pôda, ktorú máme, patrí Dagobertovi, aj my patríme jemu, ak, pravda, nariadi zachovávať s nami priateľstvo“. Tu je zrejmé, že Samo sa aj po svojej korunovácii za kráľa stále cítil byť spriaznený s kráľom Dagobertom, avšak už nie ako jeho vazal, ale možný spojenec. Inak povedané, bude Franského kráľa rešpektovať, len ak ten bude zachovávať priateľstvo so Slovanmi. Sebavedomé Samove slová Sychariusa ešte viac nahnevali a ten naďalej urážal kráľa: „Nie je možné, aby kresťania a sluhovia Boží uzavierali priateľstvo so psami". Samo na toto povedal: „Ak ste vy sluhami Božími a my psami Boha, vtedy vy neprestajne proti nemu konáte, a my sme si vzali dovolenie zubami vás roztrhať. Po týchto slovách bol Sycharius vykázaný zo Samovej ríše. Po príchode ku Dagobertovi podal správu plnú poloprávd a klamstiev, práve preto vyslal franský kráľ celé vojská Austázie (západná časť Franskej ríše) aby rozdrtilo “krajinu pohanov“. Franské vojská vpadli do krajiny v troch prúdoch a Sama obkľúčili na jeho hrade Wogastiburg (jeho poloha je dodnes sporná), kde sa "slovanský kráľ" so svojím vojskom zhromaždil a opevnil.

 

Samo: Franský kupec, ktorý si vďaka svojim znalostiam a odvahe vyslúžil medzi Slovanmi pozíciu kráľa

 

Tri dni trvali krvavé boje, kým Slovania nepriateľa porazili, časť franského vojska pobili a zvyšok zahnali. Po porážke pri Wogastisburgu vyjednával Dagobert so slovanským panovníkom o mieri, ten však odmietol a vtrhol do Franskej ríše kde vyplienil jej východnú časť - Durínsko. Ku Samovi sa pridali neskôr aj iné slovanské kmene žijúce na území Franskej ríše, menovite sa v kronike spomína knieža Dervan z rodu Srbov sídliaci na severe od dnešných Čiech. Od tej chvíle, Samo každoročne vydával pokyny na plienenie východných území svojho franského suseda. Dôsledkom toho bolo, že Dagobert dal Austráziu pod správu svojmu synovi Sigybertovi a nakázal mu chrániť hranicu a ríšu pred Slovanmi. Počas nasledujúcich dvadsiatich troch rokoch Samova ríša suverénne odolávala nielen Avarom, ale aj útokom franského kráľa. 

 

Samo: Franský kupec, ktorý si vďaka svojim znalostiam a odvahe vyslúžil medzi Slovanmi pozíciu kráľa

 

Samo zomrel pravdepodobne okolo roku 659. O ďalšom vývoji jeho ríše je veľmi málo informácií. Predpokladá sa, že slovanské kmene sa od seba oddelili a vyvíjali sa samostatne. Hlavným cieľom kmeňového zväzu bolo zjednotiť Slovanov k obrane proti Avarom a Frankom a uľahčiť ich bojové výpravy proti susedom. Akonáhle avarské a tiež franské nebezpečenstvo pominulo, zväz sa rozpadol. Po rozpade Samovej ríše sa však Avari znova opevnili na dunajskej čiare. Slovanské kniežatá si preto začali budovať svoje politické centrá na Morave a na Slovensku v Nitre. Ale to je už iná kapitola našich dejín.

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Ohodnoť článok
82
Zdieľaj článok
Hodnotenie tohto článku je dostupné len s aktívnym predplatným REFRESHER+.
Predplatiť si
Zrušiť
Pri hodnotení článku nastala chyba. Skús sa nanovo prihlásiť a znova ohodnotiť článok.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
NAHOR
Dostávaj najlepší obsah mailom
Nestíhaš všetko sledovať? Pošleme ti do schránky najčítanejší a najlepší obsah.
Žiadny spam. Kedykoľvek sa môžeš z odberu odhlásiť.
Posielať email
Najčítanejšie
Domov
Zdielať
Diskusia
Hľadať
Viac
Zapni upozornenia a už ti nič neujde!

Chceš vedieť čo sa deje a mať prehľad? Dostávaj upozornenia o najhorúcejších správach na Refresheri.

(Príklady: Horel Notre Dame, Zomrel Mac Miller, Trailer na Avengerov)
(Príklady: Sagan skončil prvý, Nový zákon s vplyvom na moderných ľudí, Dnes nás čaká zatmenie slnka)
Ak chceš, aby sme ti poslali takmer všetky novinky, vyber túto možnosť.
Záleží nám na súkromí čitateľov. Práve aj z toho dôvodu ti poskytujeme detailné informácie o tom, ako využívame súbory cookies a iné technológie zabezpečujúce správne fungovanie a rozvoj stránky. Pre viac informácií si prečítaj naše Zásady ochrany osobných údajov , kde nájdeš ako používame súbory cookies, prípadne sa oboznám Podmienkami používania portálu platných od 24.5.2018. Spracovaniu cookies môžeš zabrániť, alebo zmeniť svoje preferencie v nastaveniach internetového prehliadača, prípadne pre detailnejšie nastavenie klikni na viac možností nižšie.
Upozornenie na právo nastavenia ochrany osobných údajov na Refresheri

Vzhľadom na existujúce a aj chystané zmeny v zákonoch ti dávame možnosť detailného nastavenia spracovania osobných údajov a preferencií spojených so spracovaním osobných údajov.

Prečítaj si možnosti, posuň zobrazenie nadol, nastav si svoje preferencie a klikni na tlačidlo súhlasím, keď budeš chcieť pokračovať do služieb Refresheru. Súbory cookie sú životne dôležitou súčasťou technológie v tvojom prehliadači. Sú natoľko dôležité, že ich budeme musieť použiť pre zapamätanie si toho, že si toto okno potvrdil/a, v opačnom prípade by sme ti ho museli zobrazovať znova a znova.

Údaje, ktoré spracovávame, keď používaš Refresher
Zo strany Refresheru zbierame tieto osobné údaje:
 • Keď navštíviš Refresher, uchovávame si informácie o tom, ktoré články si prečítal, identifikátory zariadenia a prehliadača, časť IP adresy, alebo IP adresu v prípade prihlásenia do účtu, súbory cookie a poloha.
 • Pri prihlásení do účtu e-mailovú adresu
Prečo zbiera Refresher tieto údaje:
 • Na zlepšenie kvality našich web stránok a vývoj nových webových služieb
 • Na vykonávanie analýz a meraní, s cieľom pochopiť, ako sú naše web stránky využívané
 • Na to, aby sme nezobrazovali obsah, ktorý si už videl
 • Pre zobrazovanie prispôsobenejší obsah, ako sú napríklad relevantnejšie články
 • Pre schopnosť identifikovať ťa ako užívateľa pri prihlasovaní do svojho účtu
Zbierame údaje pre partnerov a reklamné siete:
 • identifikátory zariadenia a prehliadača, časť IP adresy, súbory cookie a poloha.
Prečo zbierame tieto údaje pre partnerov, tretie strany a reklamné siete:
 • Na to, aby mohli fungovať a zobrazovali relevantnejšie a užitočnejšie reklamy.
Zoznam reklamných sietí a nastavenia reklám

Nevyhnutné osobné údaje - cookies - pre zobrazovanie reklám zbierame pre nasledujúce spoločnosti:

Google (Google Ireland, 3RD FLOOR ,GORDON HOUSE ,BARROW STREET, Dublin, ID: 368047)
Formulár kontakt v súvilosti s osobnými údajmi >

AdForm (AdForm Aps,Wildersgade 10B, 1. Sal., DK-1408, Copenhagen, Denmark, ID: 26434815)
Kontaktné údaje pre najbližšiu pobočku >

Seznam (Seznam.cz, a.s, Radlická 3294/10, 150 00, Praha 5, 26168685)
Kontaktné údaje pre najbližšiu pobočku >

 

Možnosť vypnúť si personalizovanie reklám a zbieranie osobných údajov pre jednotlivých partnerov:

Upraviť nastavenia typov reklám Google - personalizovanie od spoločnosti Google

Upraviť nastavenia typov reklám AdForm - personalizovanie od spoločnosti AdForm

 

Svoje nastavenia pre všetky ostatné reklamné siete, aj tie, ktoré na Refresheri nenájdeš, si vieš prezrieť na stránke youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices

Meranie návštevnosti

Google, Služba Google Analytics (Google Ireland, 3RD FLOOR ,GORDON HOUSE ,BARROW STREET, Dublin, ID: 368047)

Vlastníci webových stránok používajú na zlepšenie funkčnosti svojich stránok údaje zhromaždené službou Google Analytics. Zhromažďovanie údajov môžete deaktivovať tak, že si stiahnete a nainštalujete doplnok pre svoj prehliadač.

Stiahnuť doplnok pre prehliadač

Gemius (Gemius s.r.o. Na Výsluní 201/13 100 00 Praha 10 Česká republika)

Spoločnosť Gemius podobne ako služba Google Analytics vyhodnocuje a meria návštevnosť na niektorých webových stránkach. Na meranie využíva Cookies, ktoré si môžeš deaktivovať vo svojom prehliadači.

Hotjar (Hotjar Limited, company number C 65490, Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta)

Hotjar využívame na analýzu návštevnosti a správanie sa užívateľov. Vytvára nám mapu aktivity návštevníkov, na webových stránkach, ktoré vizualizuje a vyhodnocuje. Tieto informácie nie sú zbierané vždy, nikdy nie sú spárovateľné s aktivitami užívateľov a teda nie je možné identifikovať jednotlivcov, ale Hotjar ti môže nastaviť súbory Cookies.

Ovládacie prvky súvisiace s prehliadačom

Nastavenia súborov cookie

Súbory cookie sú životne dôležitou súčasťou technológie vo vašom prehliadači a slúžia na zlepšenie prostredia pri používaní internetu.

Ak napríklad na určitom webe nastavíte predvolený jazyk, súbory cookie pomôžu prehliadaču zapamätať si túto voľbu. Niektoré alebo všetky súbory cookie môžete tiež zablokovať, to však môže viesť k zastaveniu fungovania niektorých funkcií na internete.

Mnoho webov napríklad vyžaduje zapnuté súbory cookie vtedy, keď sa chcete prihlásiť. Informácie o tom, ako upraviť nastavenia súborov cookie, nájdete v zdrojoch pomocníka vášho prehliadača.

Zásady ochrany osobných údajov

Prečítaj si naše Zásady ochrany osobných údajov

Ďalšie informácie o tom, ako Refresher používa na zlepšenie služieb
 • Prihlasovanie - pre účely prihlasovania potrebujeme tvoju emailovú adresu.
 • Prispôsobenie - pre zistenie toho, čo ťa zaujíma, vytvárame tvoj unikátny profil. Ak nejaké informácie pozbierame, nájdeš ich vo svojich nastaveniach súkromia a profil môžeš upraviť, alebo zmeniť, alebo celé personalizovanie vymazať.
Ako zmeniť nastavenia spracovania osobných údajov?

Ak zmeníte názor, kedykoľvek tieto údaje môžete zmeniť na adrese https://refresher.sk/nastavenia/sukromie.
Ak nechceš vidieť toto okno, ak nás navštívíš z iného zariadenia alebo prehliadača, prihlás sa a tvoje preferencie si zapamätáme.